Vanaf dinsdag tractorsluis tegen sluipverkeer in St.-Goriksstraat

Enkele weken geleden reeds vernamen wij en kon u toen in een NUUS-artikel lezen dat, nadat een aantal bewoners van die straat klachten lieten horen over sluipverkeer, door het stadsbestuur het plan was opgevat om in het gedeelte van de Sint-Goriksstraat tussen het Kruiswaterplein en Ten Bosse (waar de toegang in beide richtingen eigenlijk verboden is voor iedere bestuurder, behalve voor plaatselijk verkeer) bijkomend een betonnen tractorsluis te plaatsen in het midden van de weg.

De stad deelt nu mee dat deze tractorsluis er komt op dinsdag 25 oktober, ter hoogte van huisnummer 19. Door deze maatregel zal doorgaand autoverkeer er van dan af onmogelijk worden. Wel blijven op die manier de aanliggende gronden toegankelijk voor de landbouwers terwijl de woningen met huisnummers 2 tot 19 met de wagen bereikbaar blijven via het Kruiswaterplein en de woningen nrs. 36 tot 66 via Ten Bosse. Lees hierover in een eerder NUUS-artikel dd. 28 september ll. uitgebreider via deze link.