Oosterzele ‘Op de Thee met Meemee’

BIB Oosterzele Zaterdag 5 november 2022 van 15:30 tot 17:00

Het is een feit dat op kousenvoeten onze leefwereld is ingeslopen: onze oudste senioren die alleen thuis of in een rusthuis wonen, raken vaker de aansluiting met de maatschappij kwijt … Vrienden vallen één voor één weg, familie heeft het druk met werk en eigen gezin, door aanhoudende druk op hun schouders hebben huishoudhulpen en (thuis)verpleegkundigen amper nog de tijd om het werk te doen, laat staan dat er ruimte is om een praatje te slaan. De pandemie die ons al meer dan twee jaar in de tang houdt, heeft bovendien de weinige initiatieven die er nog waren beknot of laten doodbloeden. Het OCMW deed er vorig jaar onderzoek naar, maar ook Helena De Muynck, student Informatiebeheer aan de Arteveldehogeschool en stagiaire in de bibliotheek van Oosterzele, viel de vereenzaming op. In samenwerking met enkele partners als het OCMW, de rusthuizen, de Seniorenraad, de Jeugdraad, het Huis van het Kind en de leesjury, zette zij in het kader van werkplekleren een project op poten. Het project – dat ‘Op de Thee met Meemee’ heet – heeft tot doel de sociale cohesie te vergroten en de jongere en oudere generaties via taal (opnieuw) met elkaar te verbinden. Het opzet is om een beweging in gang te trekken waar elk van ons zijn steentje kan toe bijdragen, en het concept zal duidelijk gemaakt worden op een kick-off op zaterdag 5 november. In de bibliotheek worden enkele knusse hoekjes ingericht waar de ouderen gekoppeld worden met enkele jongeren. Deze laatsten zullen hun voorleestalenten aanwenden voor de senioren, die op die manier niet alleen nog eens de verwondering van een goed verhaal kunnen ervaren, maar ook het speels enthousiasme van onze jeugd kunnen beleven. Dan is er thee (of koffie of …) en na de pauze worden de rollen omgedraaid en zullen de ouderen een verhaal vertellen aan de jeugd. Zo leren de jongeren iets uit het echte leven, en krijgen de ouderen het podium dat ze verdienen, en beseffen ze dat ze écht wel nog iets te betekenen hebben in onze maatschappij. De vertellende deelnemers werden intussen geselecteerd, maar we nodigen graag iedereen uit die deze taalgebonden cohesie wil komen proeven! Tijdens de pauze kan ook lokaal lekkers worden gesmaakt, en na de sessies is er gelegenheid tot het stellen van vragen.