Guy D'haeseleer trekt lijst Vlaams Belang in Oost-Vlaanderen voor Vlaams parlement
©Sophie Richez- Guy D'haeseleer

Forza Ninove start pré-campagne en duidt Guy D’haeseleer aan als lijsttrekker en kandidaat-burgemeester

DIT IS EEN INTEGRAAL PERSBERICHT ZONDER REDACTIE

Het bestuur van Forza Ninove duidde op haar laatste vergadering unaniem Guy D’haeseleer aan als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2024. Guy D’haeseleer is kandidaat-burgemeester en de partij gaat resoluut voor de absolute meerderheid.
De partij van Guy D’haeseleer legde tot op heden een indrukwekkend parcours af. Er werden achtereenvolgens volgende resultaten geboekt:
1994: 5.8% – 1 zetel ; 2000: 12.9% – 4 zetels; 2006: 23.6% – 8 zetels; 2012: 26.5% – 9 zetels; 2018: 40% – 15 zetels.

Absolute meerderheid

De inzet van de volgende verkiezingen in Ninove is het doorbreken van het cordon sanitaire. Indien Forza Ninove 42.5% van de stemmen behaalt, heeft ze een absolute meerderheid in zetels in de gemeenteraad en kan ze alleen besturen. Forza Ninove wil dan ook geschiedenis schrijven en onze stad eindelijk geven waar het al die jaren al naar verlangt: een ander en vooral beter bestuur!

Guy D’haeseleer roept kiezers op om te gaan stemmen!

De afschaffing van de stemplicht is een bijkomende uitdaging. Deze afschaffing is er gekomen in de hoop dat kiezers van het Vlaams Belang/Forza Ninove zouden afhaken. Guy D’haeseleer is er echter van overtuigd dat de kiezers van Forza Ninove beseffen dat ze er heel dicht bij zijn en dat ze deze unieke kans niet mogen laten liggen. En in deze strijd telt elke stem!
Guy D’haeseleer hoopt dat N-VA bereidt zal zijn tot samenwerking. De hand werd uitgereikt maar hij vreest dat de lokale N-VA zal moeten handelen volgens de wetten van Bart De Wever die uitkijkt naar een samenwerking met Vooruit. Een nationalistische stem voor N-VA zou in dat geval een stem zijn voor de versterking van de huidige coalitie.

De mening van de Ninovieter telt!

Forza Ninove zal nog voor nieuwjaar een grote bevraging organiseren onder de Ninoofse bevolking. Via een enquête zal elke Ninovieter de kans krijgen om zijn mening te geven over het huidige beleid en tal van andere stellingen en voorstellen. Deze enquête zal zowel op papier als digitaal kunnen ingevuld worden.

Het is 5 voor 12!

Deze legislatuur heeft al aangetoond dat de anti-Forza Ninove-coalitie niet werkt. De leden van het schepencollege rollen al vechtend over de straat en de stad slaagt er niet in om haar kerntaken (onderhoud groen en wegen; gebrekkige bereikbaarheid van stadsdiensten en politie; enz..) op een degelijke manier ter harte te nemen. Onze stad wordt reeds te lang bestuurd door steeds dezelfde mensen en partijen. Dit leidt tot normvervaging en een ons-kent-ons-mentaliteit. Het is daarom hoog tijd voor vernieuwing en dit kan in onze stad alleen maar gebracht worden door een absolute meerderheid van Forza Ninove. Alle andere formules betekenen niets anders dan het behoud of de uitbreiding van de huidige coalitie.

De boodschap voor de Ninovieters is dus duidelijk! Wie eindelijk een nieuw bestuur aan de macht wil brengen; wie het cordon sanitaire wil doorbreken; wie kiest voor een Vlaams en rechts beleid, … heeft maar 1 keuze en dat is een stem voor Forza Ninove.
De partij start vandaag haar pré-campagne onder de slogan “het is 5 voor 12!

DIT IS EEN INTEGRAAL PERSBERICHT ZONDER REDACTIE