Oosterzele: Jules Temmerman werd 100 jaar

In het OLV ter Veldbloem werd als in gereedheid gebracht voor de viering met familie van de 100 jarige Jules Temmerman. Ook de plaatselijke champetter van het Gijzenzeels genootschap kwam de jarige in de bloemen zetten en gaf een uitvoerige levens beschrijving.

Jules Temmerman werd in Gijzenzele geboren op 31 oktober 1922 en kwam in een gezin van 9 kinderen, tussen de jongste en oudste zat 18 jaar.
Liep middelbare school in de beroepsschool Sinte-Barbara te Wetteren , volgde de opleiding patroonsnijder-schoenmaker en studeerde met grootste onderscheiding af te Wetteren op 27 juli 1939.
Was 18 jaar toen de oorlog uitbrak en hij op de vlucht moest voor de Duitsers
Na de oorlog gehuwd met Julia Van Bever ( overleden).
Zelfstandig schoenmaker geweest en uitbater van een café te Gijzenzele waar hij het duivenspel organiseerde. Later gaan werken in de schoenfabriek te Oordegem, deze fabriek is destijds afgebrand waardoor hij in Melle bij Baetens terecht kwam ( fabriek van aanhangwagens, marktwagens).

2 kinderen Daniël Temmerman en Muriëlle Temmerman.
4 kleinkinderen Julie ( stil geboren), Nele, Justine en Liesbeth.
6 achterkleinkinderen : Louis, Lukas, Nand, Louise, Baptiste, Esmée.
Hobby : duivenmelker waar hij prachtige prijzen mee behaalde, kaartje leggen en in de vrije tijd speelde hij in zijn jongere jaren graag accordeon