Inzamelactie Jongsocialisten in Brakel

De Jongsocialisten Brakel organiseerden  de voorbije weken een inzamelactie in
samenwerking met de Welzijnsschakel in het kader van de Werelddag van het Verzet tegen
Armoede op 17 oktober.

Jelle Cabus ( Voorzitter Jongsocialisten Brakel) : “Voor deze actie vroegen we om voornamelijk kledij in te zamelen om deze te schenken aan de
meest behoeftigen. We waren blij verrast met de grote respons. Er werden ons zoveel kledij en zelfs
enkele andere spullen (zoals fietsen en kinderzitjes voor in de wagen) bezorgd, dat we genoodzaakt
waren onze actie vroeger af te ronden dan verwacht.
Op 5 november kwamen de vrijwilligers van de welzijnsschakel alle ingezamelde kleren en spullen
ophalen. Wij zijn blij dat er nog steeds zoveel solidariteit is in Brakel. Jongsocialisten Brakel doet
dan ook een warme oproep om deze solidariteit vol te houden door te blijven inzetten op de strijd
tegen armoede in onze gemeente. Armoede is nog te vaak een gevolg van falend beleid.
In naam van de Jongsocialisten, en iedereen die deugd zal hebben van het ingezameld materiaal
willen we iedereen die bijgedragen heeft van harte bedanken.”