Stephan De Prez (Open Vld): ‘Het is een maatschappelijk probleem waar iedereen zijn verantwoordelijkheid moet nemen.’

Geraardsbergen. Naar aanleiding van de vele onheilsberichten die de laatste weken over sluikstorten en zwerfvuil in Nuus verschenen, vroegen we aan Stephan De Prez (Open Vld) – schepen voor o.a. Duurzaamheid en Milieu – naar welke acties de stad Geraardsbergen onderneemt om dit fenomeen aan te pakken. ‘Het is een maatschappelijk probleem waar iedereen in onze maatschappij zijn verantwoordelijkheid moet nemen en we moeten beseffen dat we per slot van rekening maar één planeet hebben’, weet schepen De Prez.

‘Sluikstorten en zwerfvuil zijn geen uniek Geraardsbergs fenomeen. Alle steden en gemeenten kampen hiermee, zowel in Vlaanderen als in het buitenland’, geeft schepen De Prez mee. ‘Sluikstorten en bij uitbreiding alle afval, ook het zwerfvuil, dat bewust of niet bewust gedumpt wordt, is niet alleen een ecologisch probleem, het oogt niet net, het verhoogt het onveiligheidsgevoel, het ergert ons maar het kost de maatschappij ook heel veel geld.’

Oorzaken
‘Oorzaken zoeken is moeilijk omdat het zo wijdverspreid is en nogal snel in een stigmatiserend hoekje terechtkomt, wat niet altijd terecht is. Nochtans is er zeker veel sensibilisering en worden acties opgezet ter voorkoming. Ook de scholen leveren een grote inspanning met gerichte milieueducatie.’
Volgens de bevoegde schepen heeft zwerfvuil en sluikstorten vooral met perceptie te maken: ‘In onze afvalcijfers zien we geen echte vermeerdering in kg opgehaald zwerfvuil en sluikstort. De perceptie lijkt enigszins anders, maar het dient ook gezegd dat we de problematiek bewust proberen meer onder de aandacht te brengen en mensen concluderen dan ook vlug dat er wellicht meer afval is.’

Wat onderneemt de stad
‘Vanuit het lokaal bestuur wordt er inderdaad sterk ingezet op zwerfvuil en sluikstort, daartoe is er de samenwerking met ‘Mooimakers’, een initiatief vanuit OVAM om projectmatig een werking op te zetten, maar daarnaast zijn er ook andere initiatieven.’

Een overzicht van de acties:

Oprichting van één centraal meldpunt: milieu@geraardsbergen.be;
Vanuit dit centraal meldpunt wordt alles gecoördineerd en kan er snel gehandeld worden. Waarom snel handelen? Vuil trekt vuil aan, hoe sneller de reactie, hoe minder kans dat er vuil bijkomt;
Ondersteuning van onze milieumeters en -peters;
Oprichting van de ‘parkwachters’, actief in het Abdijpark;
De oprichting van de ‘Giesbaargse zwerfvuiljagers’, een privé-initiatief met gemotiveerde zwerfvuiljagers die meer dan hun steentje bijdragen aan het opruimen van zwerfvuil;
De inrichting van de openbare ruimte herbekijken;
Het lokaal bestuur werkt samen met Mooimakers aan een geoptimaliseerd vuilnisbakkenplan;
Optimalisatie van de handhaving (GAS procedure) in samenwerking met de lokale politie;
Inzetten van handhavingscamera’s (met ILVA loopt het project tot inzetten van extra camerabewaking);
Inzetten van extra OVAM GAS-vaststellers die incognito op ons grondgebied aanwezig zijn;
Sensibilisering. Voor het ogenblik loopt de affichecampagne “zwerfvuil en sluikstort”;
Actieplan ‘nette stad’, een samenwerking met een externe firma voor netheid openbaar domein in de binnenstad en toeristische omgeving. Op deze manier kan ons eigen stadspersoneel meer en beter ingezet worden in de andere gemeenten van de stad;
Acties door dorpsraden, scholen en verenigingen ondersteunen.

Julien Borremans

Lees ook:

De Giesbaargse zwerfvuiljagers ruimen vrijwillig bergen zwerfvuil en illegaal gestort afval op.