De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) liet verkennende bodemonderzoeken uitvoeren naar de aanwezigheid van PFAS op een aantal PFAS-verdachte locaties in Ninove

Van een aantal verkennende bodemonderzoeken zijn de resultaten nu gekend, op basis waarvan wordt geadviseerd de reeds afgekondigde voorzorgsmaatregelen (no-regretmaatregelen) te behouden of aan te passen.

Bodemonderzoek

In juni 2021 besliste de Vlaamse Regering om alle locaties met een verhoogd risico op PFAS-verontreiniging in kaart te brengen. In het kader van deze inventarisatie werd ook in Ninove een specifiek op PFAS gericht verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op een aantal PFAS-verdachte sites:

terreinen van de voormalige Jacobs-site, Mallaarstraat 11 terreinen van l’Atelier du pain, Pamelstraat-Oost 430 oefenterrein van de brandweer op het recylageprark van Ninove, Pamelstraat-Oostoefenterrein van de brandweer op het einde van de Fabriekstraatde brandweerkazerne, Désiré De Bodtkaai 3 (nog niet onderzocht)terreinen La Lorraine, Elisabethlaan 143 (La Lorraine heeft op eigen initiatief een oriënterend bodemonderzoek uitgevoerd).

De stad kondigde in april van dit jaar voor deze 6 sites al voorzorgsmaatregelen af voor het gebruik van grond en grondwater binnen een straal van 100 meter van deze zones. Betrokken inwoners werden hiervan op de hoogte gebracht.

Resultaten

Voor 3 locaties zijn de eerste resultaten van het verkennend bodemonderzoek gekend: Mallaardstraat 11 (voormalige Jacobs-site), Pamelstraat-Oost 430 (l’Atelier du pain) en La Lorraine. De meetresultaten tonen aan dat er een duidelijke aanwijzing is op een ernstige verontreiniging met PFAS in het grondwater. Voor deze locaties moet verder onderzoek uitwijzen wat de ernst van de verontreiniging is en/of al dan niet moet overgegaan worden tot sanering.

Advies

Voor de omwonenden van de Mallaardstraat 11 en Pamelstraat-Oost 430 adviseert het Agentschap Zorg en Gezondheid de voorzorgsmaatregelen voor het gebruik van grondwater uit te breiden naar een perimeter van 500 meter rond de betrokken zones. Die maatregelen houden in dat het grondwater niet mag gebruikt worden als drinkwater of voor het maken van thee, koffie of ijsblokjes. Het mag ook niet gebruikt worden om de moestuin te sproeien of het zwembad te vullen. Het grondwater mag wel gebruikt worden om de auto te wassen, het toilet door te spoelen, de oprit af te spuiten of planten water geven. De voorzorgsmaatregelen voor het gebruik van de bodem worden opgeheven.

Voor de omwonenden van La Lorraine adviseert het Agentschap Zorg en Gezondheid de bestaande voorzorgsmaatregelen voor het gebruik van bodem en grondwater binnen een straal van 100 meter te behouden.

Alle betrokkenen ontvangen eerstdaags een brief van het Agentschap.

Burgemeester Tania De Jonge: “Naar aanleiding van de resultaten van het onderzoek hebben we samen met de milieudeskundige een analyse gemaakt. Ik ben alvast heel tevreden dat de tuinen van een aantal getroffen bewoners kunnen vrijgegeven worden. We blijven dit opvolgen en hopen snel resultaten te hebben van het bodembeschrijvend onderzoek.”

Overige sites

Voor de overige 3 locaties (Fabriekstraat, Désiré De Bodtkaai en Pamelstraat-Oost) zijn nog geen resultaten gekend en gelden de al afgekondigde voorzorgsmaatregelen voor het gebruik van bodem en grondwater binnen een straal van 100 meter van deze sites.

De voorzorgsmaatregelen voor elke site kunnen nagelezen worden op de website van de stad. Vanaf 24 november zijn alle aangepaste voorzorgsmaatregelen per site ook na te lezen op PFAS-kaart van de Vlaamse overheid.