Zwalmse actie “Elk een gratis boom of 3 struiken” kent een ongelooflijk succes!

Tot 31 oktober konden de Zwalmse gezinnen één gratis boom of 3 gratis struiken aanvragen. Maar liefst 540 Zwalmse gezinnen tekenden hierop in.

Er was keuze uit 9 bomen en 6 struiksoorten waaronder meidoorn, linde, mispel, zomereik, hazelaar, wollige sneeuwbal en spork.

“We zijn heel blij dat maar liefst 540 Zwalmenaren of bijna 1 Zwalms gezin op 6 hun steentje willen bijdragen tot meer natuur en meer biodiversiteit in Zwalm. Ik wil ieder van hen dan ook enorm bedanken. Het feit dat we deze actie kunnen financieren met subsidies is mooi meegenomen. Deze actie is namelijk mogelijk mede dankzij de financiële middelen die we ontvingen in het kader van de ondertekening van het Lokaal Energie- en Klimaatpact”, zegt schepen van o.m. natuur, milieu en klimaat Francia Neirinck (voorZwalm/Groen).

Het afhaalmoment heeft plaats op zaterdag 26 november in de gemeentelijke loods (Zuidlaan 79). Gezien het grote succes van de actie ontvingen alle ingeschrevenen een bevestiging met het uurslot.