Rodelandbrood: ambachtelijk brood van akker tot bakker

Op woensdagvoormiddag 30 november stelden de 2 landbouwers, de molenaar en de 8 warme bakkers van dit unieke lokale initiatief, voor het eerst ‘hun’ Rodelandbrood voor aan de burgemeester van Merelbeke en de schepenen van de 4 Rodelandgemeenten en gedeputeerde Leentje Grillaert.

Landschapsproject Rodeland

Filip Thienpont
Sofie Van Brussel, coördinator

Rodeland is een open ruimtegebied dat zich uitstrekt over de gemeenten Merelbeke, Oosterzele, Melle en Gavere. Je vindt er open kouters, graslanden met typische knotbomenrijen, bossen,… Stuk voor stuk prachtige landschappen, die heel binnenkort ook een eigen brood voortbrengen: het Rodelandbrood!
Dit is een lokaal korte keten initiatief met landbouwers, molenaar en plaatselijke warme bakkers, speciaal voor de inwoners van Merelbeke, Melle, Gavere en Oosterzele,…! Het zijn smaakvolle en kwalitatieve broden geworden, van eigen bodem en aan een betaalbare prijs.

“Het Rodelandbrood is echt van hier”

Korte keten betekent dat voeding enkel de noodzakelijke tussenschakels passeert. Het lokale graan van landbouwers Chris en Liesbet Persoons en Pascal Braekman van Hoeve ZonneVeld uit Merelbeke vindt de kortste weg naar de lokale consument via de warme bakker. De klant weet zo perfect waar zijn voedsel vandaan komt.
De verschillende partners van de keten kennen elkaar persoonlijk en werken nauw samen. Op die manier krijgt elke ketenpartner zeggenschap. Voor de boer betekent dit dat hij zelf kan meebeslissen over een eerlijke prijs voor zijn grondstof. Hij zit ook mee aan tafel als er bijvoorbeeld over verwerking en vermarkting wordt gepraat.

Liesbet Persoons, dochter van landbouwer Chris Persoons:
“Van hier op onze akker naar de bakker in het dorp. Het klinkt mooi en is nu ook werkelijkheid
geworden! Samen met mijn vader hebben we vorig jaar de eerste baktarwe ingezaaid hier in Lemberge. Vorige week kwam het eerste Rodelandbrood uit de oven van mijn bakker in Bottelare, waar ik zelf ook werk. Als boerendochter en bakkersgast kan ik zo de volledige keten volgen. Daarom wou ik graag in dit project stappen. Het Rodelandbrood is echt van hier!”

Met kwalitatieve baktarwe uit Lemberge

In België importeren we vooral baktarwe op grote schaal uit Frankrijk, Duitsland en Oost-Europa.
Dit project wil lokale baktarwe promoten: in het najaar van 2021 hebben de twee landbouwers uit
Lemberge twee baktarwerassen ingezaaid (Belgische ras Moschus en Duitse ras Wiwa). Deze
baktarwerassen waren eerder al uitgebreid gescreend en getest door HOGENT. Eind juli is hieruit zo’n
15 ton baktarwe geoogst.

Pascal Braekman

Landbouwer Pascal Braekman, Hoeve ZonneVeld: “Als landbouwers wonen we in Vlaanderen letterlijk tussen onze klanten, de consumenten van wat wij produceren. Lekker brood komt bij de meeste gezinnen rondom ons dagelijks op tafel. De grondstof hiervoor, kwaliteitsvolle baktarwe, hoeft niet van buiten België of Europa te komen, maar kan perfect in onze eigen streek geteeld worden. Daarvan zijn wij overtuigd en daarom zetten wij, samen met de molenaar en de warme bakkers, onze schoudersonder dit initiatief.”

Molenaar Johan De Turck, Molens van Oudenaarde: “Molens van Oudenaarde is partner in het Rodelandbrood geworden, omdat we erin geloven dat het belangrijk is om in eigen streek de
grondstoffen te vinden. De meeste baktarwe komt uit het buitenland, waar we afhankelijk zijn of ze in
de toekomst nog kunnen of willen leveren aan ons. Ook wordt het moeilijker om kwaliteitstarwe te
vinden en daarom is het belangrijk dat we met lokale boeren kunnen zoeken naar goede tarwe,
waarvan we lekker en gezond brood kunnen maken. Door lokaal te kopen en produceren is er bovendien minder vervuilend transport nodig. De mensen verlangen naar een duurzame en bewuste levensstijl. Bij een lokaal product ben je bovendien zeker dat het eerlijk en in een veilige omgeving gemaakt is.”

Van de warme bakker tot op je bord

Sabrina De Gelas

Het zijn Bakkerij Finesse uit Melle, Bakkerij De Pourcq uit Gavere, Brood & Banket Platteau uit
Oosterzele en de Bakkerijen Coens, Schepens, Van Crombrugghe en Van Moorhem uit Merelbeke. En
met bakkerij Hemelsoet uit Oostakker, wordt zelfs tot in Gent gebakken met het Rodelandmeel!Wie zelf aan de slag wil gaan met het Rodelandmeel kan terecht bij Coupe Douze, de hoevewinkel van de familie Persoons.

Steun van de 4 Rodelandgemeenten en de Provincie bij de opstart

De 4 Rodelandgemeenten (Merelbeke, Gavere, Melle en Oosterzele) willen met dit project een duurzame samenwerking tot stand brengen tussen de verschillende schakels in de korte keten. Ze brachten 10.000 euro bij elkaar voor de opstart van dit lokale korte keten initiatief. Financiële ondersteuning kwam er ook van de Provincie Oost-Vlaanderen: het Rodelandbroodproject kan in de opstartfase rekenen op een provinciale subsidie van 20.000 euro in het kader van innovatieve projecten in de land- en tuinbouwsector.

Leentje Grillaert

Leentje Grillaert, gedeputeerde voor landbouw en platteland: “Ik ben blij dat we binnen de grenzen van Rodeland via een projectsubsidie voor vernieuwende landbouwinitiatieven een samenwerking hebben kunnen op gang trekken tussen landbouwers, molenaar en bakkers. Het Rodelandbrood is echt een product dat helemaal strookt met ons provinciaal beleid dat op ‘korte keten’ wil inzetten.”

 

Rodelandbrood: waar ambacht en wetenschap samenkomen

HOGENT staat in dit project garant voor een goede begeleiding en adviesverlening naar de verschillende ketenpartners toe. Door hun jarenlange ervaring, o.a. via het project Lokaal Brood, kunnen zij de landbouwers perfect ondersteunen wat betreft raskeuze, teelttechniek en de opslag van de tarwe. Via labotests zorgt HOGENT eveneens voor kwaliteitsgarantie.

Proeven?

De broden liggen vanaf 1 december in de toonbanken bij de deelnemende bakkers. Maak kennis met de bakkerijen, de maalderij en de landbouwers achter dit unieke project via www.rodeland.be/rodelandbrood of scan de QR-code.

• Hoeve ZonneVeld
• Coupe Douze – Hoevewinkel familie Persoons
• Molens van Oudenaarde
• Bakkerij Finesse – Melle
• Bakkerij De Pourcq – Gavere
• Brood & Banket Platteau – Oosterzele
• Bakkerij Coens – Merelbeke
• Bakkerij Van Moorhem – Merelbeke
• Brood & Banket Van Crombrugghe – Merelbeke
• Bakkerij Schepens – Merelbeke
• Bakkerij Hemelsoet – Oostakker