In maart 2022 nam schepen Brecht Cassiman de huldigingen voor zijn rekening

Sint-Barbaraviering bij Brandweer Zottegem – Dag 1

Bij de Zottegemse brandweer staat ieder jaar begin december de traditionele Sint-Barbaraviering op het programma. Nadat dit in de voorbije twee jaar niet kon doorgaan – na de versoepeling van de coronamaatregelen werd er wel eind maart van dit jaar een uitgesteld ééndaags feest gehouden – vindt de opnieuw (naar aloude gewoonte) tweedaagse Sint-Barbaraviering ditmaal plaats op zondag 4 en zaterdag 10 december.

Komende zondag 4 december zal er zodoende al vroeg fanfaremuziek weerklinken in het Zottegemse stadscentrum. Om 9u30 wordt immers al verzamelen geblazen aan de brandweerkazerne in de Meengracht waar de brandweermannen, oudgedienden en de muzikanten van de brandweerfanfare eerst een ontbijt aangeboden krijgen. Daarna zal het feestende gezelschap om 10u15 op de tonen van het muziekkorps opstappen via de Bruggenhoek, D. Van Den Bosschestraat en Heldenlaan naar de Markt.

Op het marktplein vindt dan om 10u35 een korte plechtigheid plaats. Daarbij zullen Wouter Monsaert en Yarik Van der Meulen die hun stage en opleiding achter de rug hebben en aan de Provinciale Brandweerschool het nodige brevet hebben behaald, nu officieel tot brandweerman aangesteld worden. Daarnaast zullen Frederik Matthijs tot korporaal en Hans De Vijlder tot kapitein bevorderd worden. Verder zullen er ook nog eretekens uitgereikt worden. Peter De Vijlder zal zowel het Burgerlijk Kruis 2de klasse als de Medaille 1ste klasse in ontvangst mogen nemen. Voor Hans De Vijlder en Philip Matthijs wacht respectievelijk de Burgerlijke Medaille 1ste klasse en de Medaille 2de klasse. Aan Kristof Trossaert die op eigen verzoek eervol ontslag krijgt (meer dan 20 jaar dienst), zal het ereteken van de Koninklijke Oost-Vlaamse Brandweerbond overhandigd worden.

Vervolgens wordt om 11 uur in de dekenale kerk de hoogmis – ook ter nagedachtenis van overleden korpsleden – bijgewoond en opgeluisterd door de brandweerfanfare. Na de kerkdienst wordt via dezelfde weg teruggekeerd naar de kazerne waar voor de (oud-)spuitgasten en hun partners en genodigden een receptie wacht. Omstreeks 13u15 mogen dan de benen onder tafel gestoken worden voor het traditionele Sint-Barbaradiner. Over het programma en de muzikale optocht op zaterdag 10 december meer in een later NUUSbericht.

Volledigheidshalve kunnen we hier nog aan toevoegen dat er, ook naar al jarenlange traditie, voorafgaand aan de eigenlijke Sint-Barbaraviering gisteravond (vrijdagavond) reeds een ‘stille’ bijeenkomst plaatsvond met eerst een gebedsdienst in de dekenale kerk ter ere van de H. Barbara, patrones van de brandweer. Vervolgens was er een ontvangst in de raadzaal van het stadhuis, waarbij aan een aantal brandweerlieden het brevet of attest van speciale opleidingen die zij in het voorbije jaar aan de Provinciale Brandweerschool volgden, overhandigd werd.