Nieuwe directeur voor St.-Franciscusinstituut in St.-Maria-Oudenhove (Brakel)

Sinds enkele weken is Nicolaas Roose de nieuwe directeur van   het Sint-Franciscusinstituut. Voordien was  de Brakelaar  verbonden  aan het Heilig-Hart&College van Halle.
Nicolaas behaalde  zijn licentiaatsdiploma in de Romaanse Talen  en voltooide zijn lerarenopleiding. “Ik gaf eerst zes jaar Frans aan een secundaire school in Laken”, zegt hij. “Daarna tien jaar aan het Heilig-Hart&College in Halle. De laatste jaren combineerde ik die lesopdracht met een functie als coördinator van de derde graad. Dat was de reden dat ik in oktober de functie van directeur slechts halftijds opnam. Zo konden ze in Halle rustig naar een opvolger zoeken. Die combinatie van twee functies op twee scholen zorgde voor een hectische start.”
Directeur op een school blijft een drukke job maar Nicolaas hoopt nog wat vrije tijd te hebben om sportief actief te blijven.
We wensen hem veel succes!