Burgemeester Tania De Jonge weerlegt de kritiek over de verkeersveiligheid

Burgemeester Tania De Jonge weerlegt de kritiek van N-Va Ninove over verkeersveiligheid.

Handhaving is volgens Jeroen Van Assche (N-Va Ninove) een wezenlijk onderdeel in de reeks maatregelen voor meer verkeersveiligheid.  Het persbericht kunt u hier nog raadplegen.

©Sophie Richez – Burgemeester Tania De Jonge

Burgemeester Tania De Jonge: “Gezien de zware inspanningen die worden geleverd op het vlak van verkeershandhaving tijdens de feestdagen verbaast het mij dat N VA het tegendeel beweert.

Naast de acties rond zichtbaarheid en tegen winkel- en gauwdiefstallen wordt ook, zoals elk jaar, sterk ingezet op verkeersveiligheid. Er wordt dan ook in onze zone “geen” gevolg gegeven aan de nationale oproep om minder of niet te verbaliseren. In tegendeel.

Zo werden en worden volgende acties ondernomen inzake verkeersveiligheid:

3/12: verkeerstoezicht algemeen
4/12: verkeerstoezicht algemeen
5/12: actie snelheid met onderschepping
9/12: verkeersveilige nacht
11/12: kerstmarkt Pollare – alcoholcontrole in de omgeving
15/12: actie zwaar vervoer
16/12: begeleiding city night run
17/12: actie alcohol en drugs
21/12: actie Goliath tegen criminaliteit, waarbij uiteraard ook verkeersovertredingen worden geverbaliseerd.
22/12: actie gordel, GSM, curvo (snelheid motorfietsen)
25/12: specifiek toezicht kerstmis
26/12: specifiek toezicht 2e kerstmis
31/12: specifiek toezicht Nieuwjaar

1/01: specifiek toezicht Nieuwjaar
10/1: actie zwaar vervoer
14/1: WE zonder alcohol (alcohol & drugs)
15/1: idem
16/1: snelheid met onderschepping
28/1: actie alcohol en drugs in samenwerking met PZ Geraardsbergen
30/1: actie ladingzekerheid.

Naast deze geplande acties wordt er uiteraard waakzaam toegezien op verkeersovertredingen tijdens de patrouilles, niet alleen door de functionaliteit verkeer, maar tevens door de interventieploegen. Er werden dan ook reeds 1148 testen afgenomen tijdens de lopende winter BOB campagne. Dit cijfer betreft enkel alcohol en drugs en houdt geen rekening met PV’s of onmiddellijke inningen voor andere overtredingen.

Er kan dus gesteld worden dat er niet alleen zeer sterk ingezet wordt op verkeershandhaving, maar dat er hierbij ook aandacht is voor “alle” aspecten van verkeersveiligheid.

Bij elke vraag voor controle in bepaalde zones of straten wordt een telling georganiseerd om de problematiek in kaart te brengen. Als het percentage overtredingen te hoog ligt wordt een snelheidscontrole ingevoerd.

Deze inspanningen gebeuren boven en ondanks de 14.427 meldingen die onze politiezone dit jaar reeds diende te behandelen.

Als burgemeester vind ik verkeersveiligheid één van de belangrijkste prioriteiten en zoals men kan vaststellen wordt hier in tegenstelling met de beweringen van N VA.”