Carnaval St.-Goriks-Oudenhove: verkeersmaatregelen

Naar jaarlijkse gewoonte wordt de lange reeks van carnavalsvieringen in het Zottegemse op vrijdag 6 januari geopend in Sint-Goriks-Oudenhove en dit kan in en rond het dorp van deze deelgemeente voor enige verkeershinder zorgen.

De stoet wordt gevormd in Traveins waar hij om 20u30 vertrekt (richting kerk) en eindigt met een rondgang op het Kruiswaterplein. Naar aanleiding hiervan zal er parkeerverbod zijn in het gedeelte van Traveins tussen de spoorwegovergang en het Kruiswaterplein langs de kant van de onpare huisnummers alsook in het gedeelte van de Sint-Goriksstraat tussen het Kruiswaterplein en het stedelijk Ontmoetingscentrum, in Ten Bosse tussen het Kruiswaterplein en De Vlamme, en op het Kruiswaterplein (volledig).

In het deel van de Krommestraat dat bij Traveins aansluit, in Traveins (tussen spoorweg en Kruiswaterplein), in de Sint-Goriksstraat (tussen OC en Kruiswaterplein) en op het Kruiswaterplein zal er geen doorgaand verkeer toegelaten zijn, in geen van beide richtingen. In de Smisstraat, Ten Bosse (tussen Kruiswaterplein en De Vlamme), Traveins (tussen spoorweg en Meileveld/Wurmendries) en Krommestraat (tussen Traveins en Molenhoek) zal enkel plaatselijk verkeer mogen. Op het Kruiswaterplein wordt het eenrichtingsverkeer tijdelijk opgeheven.

Al deze maatregelen zullen van 18 tot 23 uur van toepassing zijn.