Patrik Coone: ‘Kostprijs ophalen restafval en GFT verdubbeld tot vervijfvoudigd.’

Schepen Stefaan De Prez: ‘Gewogen diftar zeker niet duurder en biedt meer voordelen.’


Beeld: ILvA

Geraardsbergen. Volgens Patrik Coone van Weerbaar Geraardsbergen is de kostprijs voor het ophalen van het restafval door ILvA zowat meer dan verdubbeld terwijl de kost voor het ophalen van GFT vervijfvoudigd is. Patrik Coone kwam tot dit verbazend resultaat nadat hij 20 maanden lang zelf het gewicht van zijn restafval en GFT bijhield en keurig noteerde wat hij voor het ophalen betaalde. Volgens Stefaan De Prez – schepen van Milieu – kloppen de cijfers van Patrik Coone niet. Bovendien biedt gewogen diftar meer voordelen, aldus de schepen.

Patrik Coone

Patrik Coone – bestuurslid van Weerbaar Geraardsbergen – noteerde nauwgezet 20 maanden lang het gewicht van zijn restafval en GFT en de prijs die hij voor het ophalen door ILvA betaalde. Volgens het bestuurslid van Weerbaar Geraardsbergen is de kostprijs voor het ophalen van het afval enkele malen duurder geworden. ‘De kostprijs voor restafval is meer dan verdubbeld ten opzichte van de vroegere werkwijze met gele zakken, terwijl de prijs voor GFT zelfs vervijfvoudigd is in vergelijking met de vroegere GFT stickers op de groene containers’, besluit Patrik Coone.

Gevoelig duurder
Gedurende 20 maanden bood Patrik Coone 7 keer zijn restafval aan voor een totaal gewicht van 30,5 kg. Daarvoor betaalde hij €9,38. ‘In diezelfde periode heb ik 18 keer mijn GFT-container laten leegmaken. Voor een totaal gewicht van 130 kg, werd mij €13,30 aangerekend.’

‘Voor de 151.000 gezinnen in het werkingsgebied van ILvA is dit in deze moeilijke tijden een zware dobber’, besluit Patrick Coone. ‘Het is dan ook betreurenswaardig dat het stadsbestuur in de laatste aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 geen enkele financiële tussenkomst voorziet om de ILvA-factuur van de Geraardsbergse gezinnen enigszins te verlichten.’

Volgens Patrick Coone maakt het afvalbeleid enkel nog deel uit van het verdienmodel van de stad Geraardsbergen. ‘Daarom een oproep tot de schepen van milieu: stop aub met de bevolking te proberen overtuigen dat dit systeem op termijn de beste en goedkoopste werkwijze zal zijn!’

Stefaan De Prez

Gevoelig minder afval
Volgens schepen Stefaan De Prez is er sinds het invoeren van het gewogen diftar een gevoelige daling van de restfractie. ‘Dat is een goede zaak, want het is de taak van ILvA om de gezinnen te sensibiliseren minder afval te produceren en het beter sorteren ervan’, meent de schepen van Milieu. ‘In die 12 maanden werd in Geraardsbergen gemiddeld 66 kg GFT en 71 kg restfractie per persoon aangeboden. Ter vergelijking: in 2020 (het vergelijkingsjaar waar nog geen diftar was ingevoerd) was dat 79 kg GFT en maar liefst 105 kg restfractie per persoon. Vermenigvuldig dit met het aantal inwoners van Geraardsbergen en de afvalberg is aanzienlijk kleiner geworden.’

Volgens schepen De Prez kloppen de berekeningen van Patrik Coone niet: ‘De vergelijking die wordt gemaakt tussen de prijs van gewogen diftar versus die van de gele zak, is niet correct. In die gele zak mocht maximaal 15 kg worden aangeboden. Dit betekent niet hetzelfde als zeggen dat elke zak 15 kg woog. Integendeel, in de realiteit gebeurde dit slechts heel zelden. Gemiddeld werd slechts 6 à 7 kg per gele zak aangeboden.’ Volgens Stefaan De Prez zou Patrik Coone voor 18 ophaalbeurten in het systeem van de GFT-stickers €32,4 hebben betaald voor een container van 140 liter. ‘Meer dus dan de €13,30 die dankzij gewogen diftar betaald moet worden’, besluit schepen De Prez.

Gratis compostvat
‘Het systeem van gewogen diftar laat gezinnen toe hun eigen afvalgedrag nauwlettend te monitoren en te oordelen waar nog bespaard kan worden. Zeker wat GFT betreft kan er nog veel bespaard worden. Wie thuis composteert kan zijn GFT-factuur helemaal doen verdwijnen of decimeren. Daarom kan je jouw GFT-container wisselen tegen een gratis compostvat. Iets wat duizenden gezinnen binnen het werkingsgebied hebben gedaan’, weet Stefaan De Prez.

Schepen De Prez wijst er op dat het ophalen van glas en papier door ILvA gratis is. ‘Bij de buren van IVLA werkt men met glasbollen met alle eraan verbonden nadelen, en wordt GFT niet opgehaald. Bovendien werd recent de prijs verhoogd van 0,25 naar 0,32 €/kg’, voegt de schepen van Milieu er nog aan toe.

Julien Borremans