AZ Sint-Elisabeth Zottegem: 753 geboorten

Uit de optelling van de gegevens inzake nataliteit die per maand werden bekendgemaakt, blijkt dat er in het voorbije jaar 2022 in de kraamkliniek van het AZ Sint-Elisabeth Zottegem 748 bevallingen plaatsvonden (82 % vaginaal, 18 % keizersnede / 3 stuitbevallingen, 53 badbevallingen, 7 krukbevallingen), wat resulteerde in een totaalcijfer van 753 geboorten: 364 meisjes en 389 jongetjes. Daarbij zagen ook vijf tweelingen het levenslicht. Door 71 % van de moeders werd vorig jaar gekozen voor borstvoeding. De lichtste baby woog 1705 gram, de zwaarste 4545 gram. In vergelijking met 2021 zijn dat 67 bevallingen en 68 baby’s minder maar – nadat dit lange tijd 2013 was met toen 780 bevallingen en 791 geboorten – is dan ook het jaar 2021 nu het recordjaar in de geschiedenis van het Zottegemse ziekenhuis, waarin overigens voor het eerst de kaap van 800 werd gerond (815 bevallingen en 821 geboorten).

Met deze cijfers voor 2022 volgt het AZ Sint-Elisabeth Zottegem de algemene, dalende trend in Vlaanderen. Volgens het Studiecentrum voor Perinatale Epidemiologie dat alle ziekenhuisbevallingen verzamelt en registreert, werden immers in het voorbije jaar in de zowat 60 kraamklinieken van de Vlaamse ziekenhuizen in totaal 60.525 bevallingen opgetekend, ofte gemiddeld 3,7 % minder dan in 2021. Voor de provincie Oost-Vlaanderen werd -5,6 % becijferd. Voor het AZ Sint-Elisabeth komt het aantal bevallingen in 2022 neer op een daling van 8,2 % ten opzichte van het recordjaar 2021.

Het AZ Sint-Elisabeth beschikt overigens over vijf verloskamers en twintig bedden op de kraamafdeling, waardoor er in principe tot duizend bevallingen per jaar mogelijk zouden zijn. Wij herinneren eraan dat door de dienst materniteit op zaterdag 4 februari opnieuw een ‘Baby aan boord’-beurs voor aanstaande ouders georganiseerd wordt (zie een eerder NUUSbericht via deze link). Volledigheidshalve voegen we hier ook nog aan toe dat inschrijven voor de eerstvolgende twintig prenatale GVO-lessenreeksen (t.e.m. lessenreeks van 16/5 tot 6/6) niet meer mogelijk is wegens volzet. Voor de daaropvolgende lessenreeksen (vanaf lessenreeks 22/5 tot 19/6) kan het wel nog.