Nieuwjaarsreceptie Cultuurraad Lierde.

Op woensdag 18 januari 2023 ging in de foyer van OC De Lier de traditionele nieuwjaarsdrink van de Lierdse Cultuurraad door.

Wie verwacht had dat het, na een verplichte onderbreking van twee jaar, een overrompeling zou worden in de foyer van OC De Lier kwam bedrogen uit. Het was zelfs zo dat van de negenentwintig aangesloten verenigingen er elf hun spreekwoordelijke kat zonden. Wat niet wegnam dat er toch nog een vijfenveertig tal aanwezigen waren waaronder de Lierdse burgervader en zijn voltallig schepencollege.

Welkomwoord voorzitster.

De voorzitster van de Cultuurraad, Carine D’Hose, heette iedereen welkom en dankte het college en de afgevaardigden van de diverse verenigingen voor hun inzet en medewerking. Tevens richtte ze een speciaal dankwoord aan het dagelijks bestuur en de Cultuurambtenaar die de voorbije jaren, zelf tijdens de pandemie, steeds instonden voor een mooi gevuld en perfect afgewerkt programma.

Hierna gaf ze een zeer uitgebreid overzicht van hetgeen er allemaal op stapel staat voor 2023.

Voorzien programma 2023

  • 23 april: erfgoeddag – thema beestig – op en rond het Sint Jansplein
  • 10 juli: ontbijtwandeling – met de tram of te voet naar school – vertrek wandeling Sint Janszaal
  • Mei-juni: cultuuruitstap ‘op zoek naar Van Gogh’
    • in de VM bezoek aan de stad Mons
    • NM rondrit in de sporen van Vincent Van Gogh
  • Maandelijkse filmvoorstellingen – data en films nog vast te leggen
  • Optreden muzikale gast in de Lier – data en muzikale gast nog vast te leggen.

Dankwoord schepen van Cultuur

Op haar beurt heette schepen van Cultuur Katelijne Scheirlinckx haar collega’s en de afgevaardigden van de verenigingen hartelijk welkom.

Ze bedankte de mensen van het dagelijks bestuur en de Cultuurambtenaar voor hun gewaardeerde inzet en fijne samenwerking.

Verder zette ze al de besturen en vrijwilligers van de verenigingen die met Cultuur bezig zijn eens goed in de bloemetjes en drukte ze haar blijdschap uit over het feit dat de C van corona eindelijk terug kan vervangen worden door deze van Cultuur,

Nieuwjaarsdrink.

Na deze speeches werd door de Cultuurraad een hapje en een drankje aangeboden. Er werd geklonken op het nieuwe (werking)jaar waarna de aanwezigen een gezellig babbeltje konden doen en ideeën uitwisselen voor activiteiten in het nieuwe werkingsjaar.

Alle aanwezigen mochten tevens een geschenkje in ontvangst nemen en kregen de mogelijkheid om een lijstje op te maken met hun voorkeuren voor welke films ze graag zouden vertoont zien en welke artiest ze graag zouden zien optreden.

Al bij al een zeer geslaagde opening van het nieuwe werkingsjaar.