Natuurpunt Oosterzele blijft zich inzetten voor groen en natuur

Help mee de Gondebeekvallei onderhouden

Op zaterdag 28 januari kan je meehelpen om het enig mooi natuurgebied de Gondebeekvallei te onderhouden. Het beheer vraagt inderdaad wat werk zoals aanplantingen, onderhoud grasvelden, knotten, verwijderen van exoten, onderhoud wandelpaden, en zo meer. Natuurpunt Oosterzele doet dat met veel plezier. Waarom zelf niet eens de handen uit de mouwen steken? Eens vertoeven in gezonde lucht, midden in de natuur. Natuurpunt zal je graag verwelkomen. Zak gewoon op zaterdag 28 januari af naar de Gondebeekvallei, toegang Neerstraat in Gontrode. Er wordt gestart om 9 u en om 12 u 30 wordt er samen iets gegeten. Zorg wel voor gepaste kledij. Ben je wat later of moet je vroeger vertrekken? Geen probleem. Iedereen is welkom, van jong tot eeuwig jong. Natuurpunt voorziet in een gratis workout. Het is een ideale gelegenheid om je hoofd eens helemaal leeg te maken. Je kan ook eens gewoon een kijkje komen nemen en kennis maken met de ronduit schitterende vereniging Natuurpunt Oosterzele. Interesse? Geef een seintje vooraf aan Jean – Luc (jean luc eggermont@hotmail.com, 0477 / 93 03 25.
Oosterzele wordt meer en meer groenrijker. In november 2021 kwamen tal van leden en sympathisanten van Natuurpunt Oosterzele opgedaagd om er zo’n 500 bomen en struiken aan te planten in de belevingstuin van het Woonzorgcentrum O.L.V. Ter Veldbloemen op de site Groot Bewijk in Scheldewindeke. Een mooi initiatief en gebaar van Natuurpunt Oosterzele die het Woonzorgcentrum ondersteunde voor het verwerven van de financiële middelen via de subsidieaanvraag bij het Agentschap Natuur en Bos. Eerder werden er al wilgen uit hun natuurgebied aangeplant in de nieuwe tuin. Er werden ook paden aangelegd. De belevingstuin werd toen verrijkt met ongeveer 500 bomen en struiken. De gemeente was ook actor in dit initiatief met aankoop bomen bij de firma Bogaert. Natuurpunt Oosterzele zette ook dit jaar in op een plantdag. Er werden wilgen knotten, takkenwallen aangelegd, poelen onderhouden en er werden ook bomen en struiken aangeplant. Natuurpunt en de gemeente Oosterzele blijven zich onverdroten inzetten voor meer groen en natuur in Oosterzele. Begin 2020 kocht Natuurpunt Oosterzele extra percelen aan gelegen tussen de Lembergestraat en de Molen- en de Gondebeek. Na de aankoop van een deel van het Ettingebos wist Natuurpunt Oosterzele  ook al bijkomende percelen in het natuurgebied de Gondevallei in Landskouter te verwerven. Er werden daar zo’n 2.000 bomen geplant. Een bijkomende troef voor Oosterzele. De gemeente Oosterzele wordt steeds meer en meer natuurrijker. Natuurpunt kocht eerder al 12 ha in het Ettingebos. Men mikt op een groot gemengd loofbos.  Meer en meer beseft men hoe belangrijk het is om natuur te hebben in eigen gemeente. In het Ettingebos stromen de Kleine en Grote Ettingebeek. Het is een oud bos waar eekhoorns, buizerds, iepenpages (=zeldzame vlinder) gespot worden. Natuurpunt Oosterzele heeft heel voor het eerste trimester heel wat activiteiten in petto: seizoenexcursie Winter (zaterdag 4 februari), 12.000 jaar Bos ‘t Ename (dinsdag 21 februari), Boom – en Struikplantdag (zaterdag 25 februari), Jawadde een padde (zondag 12 maart), Kaas- en wijnavond (zondag 25 maart). Meer weten, info@natuurpuntoosterzele.be. (marcel van de vijver, foto’s danny de lobelle).