Seniorenraad polst naar gezondheid, mentaal welzijn en veiligheid bij 55+ers

Project digitale weerbaarheid

Na het vermaledijd coronatijdperk is Seniorenraad Oosterzele meer dan ooit alive and kicking. De tweede editie van de seniorennieuwsbrief komt er aan, de Seniorenraad gaat via een bevraging polsen naar de gezondheid, het mentaal welzijn en het veiligheidsgevoel bij de 55 plussers, het filmprogramma wordt verder gezet, er wordt werk gemaakt van de tweede editie van het seniorenfeest én er zijn plannen om de digitale vaardigheden bij de senioren aan te scherpen. ‘De resultaten van de bevraging worden verwerkt in een adviesnota bestemd voor het lokale bestuur. We hopen op zo’n 270 à 300 respondenten’, duidt voorzitter Seniorenraad Paul Cottenie.
De bevraging over gezondheid, mentaal welzijn en veiligheid bij 55+ers wordt eind januari 2023 uitgestuurd. In april volgt woonkwaliteit, bereikbaarheid en contact met gemeentelijke diensten, het derde luik (communicatie en digitale vaardigheden) begin september. De bevraging wordt digitaal aangeboden via website van De Kluize, wordt via NEOS en OKRA digitaal en ook op papier verdeeld. Ook bewoners van de Woonzorgcentra krijgen de kans hun mening te geven. De enquête wordt tevens aangekondigd in het infozine, sociale media en de pers die op dinsdag 24 januari werd uitgenodigd op de persconferentie in GC De KLuize. Gemeentelijke raden wordt gevraagd om de bevraging te verspreiden naar hun leden van 55+. Seniorenraad nam een mooi initiatief om de digitale weerbaarheid van senioren te verhogen. Broodnodig in een maatschappij die aan een duizelig wekkend tempo evolueert. Denk bijvoorbeeld aan het verdwijnen van tal van bankautomaten in onze lokale bankkantoren, contacten die via digitale weg verlopen, het thuisbankieren, digitaal betalen, it’s me, ook applicaties voor betaling van openbaar vervoer, parkeergelden, …en ga maar door. Senioren, een goede raad:  spring mee op de digitale snelweg. Men denkt in september 2023 het project digitale weerbarheid op te kunnen opstarten. (marcel van de vijver, foto’s danny de lobelle).