Kerkstraat Herzele in nieuw, groen jasje

Donderdag 26 januari 2023 startten in de Kerkstraat in Herzele ingrijpende veranderingen.

De werken in de Kerkstraat kaderen in een groot onthardingsproject binnen de gemeente Herzele. Daarbij worden grote en kleine ingrepen gepland op het grondgebied waar beton plaats moet ruimen voor groen en waterdoorlatende materialen. Meer groen heeft immers een positieve invloed op de biodiversiteit en de kwaliteit van de leefomgeving voor alle burgers.

“Het kleine stuk voetpad tussen de rijweg en de ventweg, waar momenteel bloembakken staan, zal omgetoverd worden tot een groene strook”, zegt Benjamin Rogiers, schepen van Openbare Werken (Open VLD). “In een tweede fase worden ook de parkeerplaatsen in de ventweg opengebroken en krijgen ze een waterdoorlatende structuur. Dit alles wordt afgewerkt met de aanplant van bomen.”

 “We ondervinden allemaal hoe de klimaatverandering ons leven en onze onmiddellijke omgeving beïnvloedt. Intense regenbuien zorgen meermaals per jaar voor wateroverlast terwijl op sommige momenten grondwaterreserves niet tijdig bijgevuld worden. Het is te nat en te droog tegelijkertijd. Daarom willen we met dergelijke projecten de functies van de bodem en de open ruimte behouden door onze bodem zo weinig mogelijk af te dichten en het regenwater te laten infiltreren”, aldus Ronny Herremans, schepen van Klimaat en Leefmilieu.

Op de gemeenteraad van woensdag 25 januari 2023 werd eveneens de aanzet gegeven om in het centrum van Steenhuize te gaan ontharden. “In Steenhuize zijn enkele structurele aanpassingen nodig om een veilig voetverkeer te garanderen. Een ideaal moment dus om, samen met de bevolking, ook even na te denken over ontharden”, verklaart Rogiers. “Ontharden pakt vele uitdagingen tegelijkertijd aan en dat maakt het heel bijzonder.”