Groen nieuwjaarsreceptie in Zwalm met uitreiking ‘Groene Pluim’.

In Zwalm had vandaag de nieuwjaarsreceptie plaats van GROEN. In Zwalm zit Groen in een kartel met de socialisten (VoorZwalm) in de meerderheid en schepen  Francia Neirinck  vatte de realisaties samen waarmee het verschil werd gemaakt met de aanwezigheid van GROEN. 

Vooreerst waren er de nieuwjaarswensen van vice-premier Petra De Sutter uit het naburige Horebeke wat werd geapprecieerd. We noteerden eveneens de aanwezigheid van Vlaams parlementslid Mieke Schauvliege.

Vervolgens werd de GROENE PLUIM uitgedeeld. 

Bestuurslid  Groen Zwalm Vincent Decroock:”Als er nu één vereniging is in Zwalm die zorgt voor warme en ongedwongen ontmoetingen dan zijn het ongetwijfeld de Boekelse Spelen! 

Ik trek het nu even op wereldniveau: de ‘sustainable goals’ of  ‘duurzame doelstellingen’ van de Verenigde Naties. Dan is er een doestelling die als slogan voor de Boekelse Spelen zou kunnen dienen: Leave no one behind!

Verder vat ik de Boekelse Spelen in een paar woorden samen:

Niet commercieel, no-nonsense, spelen voor iedereen, openlucht, dorpsleven, nog echte volkse spelen voor jong en oud, gemeenschapsbevorderend en dat alles is al 50 jaar een traditie!

Fons Moreels, oprichter en jarenlang de bezieler van deze Boekelse spelen zou ervan genoten hebben.

Het jubileum was voor ons eveneens de reden om onze erkentelijkheid uit te drukken voor zoveel belangeloze inzet voor de Zwalmnaar.”