Inwoners kunnen publieke laadpalen aanvragen

Geraardsbergen. Inwoners van Geraardsbergen kunnen via het e-loket ‘Paal volgt wagen’ een publieke laadpaal aanvragen op het openbaar domein. Burgers die een volledig elektrische wagen hebben, maar geen plaats hebben om thuis te laden, kunnen zo een publieke laadpaal op maximaal 250 meter van hun woning verkrijgen.

De uitrol van publieke laadinfrastructuur op het openbare domein is een initiatief van de Vlaamse overheid. De Vlaamse Regering duidde laadpaaloperatoren aan die in 2023 en 2024 de uitrol zullen verzorgen in de deelnemende Vlaamse steden en gemeenten. Geraardsbergen springt mee op de kar en wil zo het comfort voor bestuurders van elektrische wagens vergroten.

Schepen van Mobiliteit Fernand Van Trimpont: “Ons lokaal bestuur zal proactief strategische locaties aanduiden waar een laadpaal zal geplaatst worden. Burgers, bedrijven, autodeelorganisaties en taxiondernemingen kunnen zelf een publieke laadpaal aanvragen via het e-loket ‘Paal volgt wagen’. Elke aanvraag moet aan bepaalde voorwaarden voldoen en wordt gescreend door het departement Mobiliteit en Openbare werken van de Vlaamse Overheid op volledigheid en ontvankelijkheid. Bij een positief advies plaatst Engie de laadbaal binnen de 6 maanden”.

Om een aanvraag in te dienen moet je in het bezit zijn van een volledig elektrische wagen, mag je geen parkeermogelijkheden hebben op eigen terrein en mag er geen publiek toegankelijk laadpunt op maximaal 250 meter wandelafstand van de woning zijn. Een aanvraag indienen kan via www.vlaanderen.be/publieke-laadpaal-aanvragen.

“Elektrisch rijden past in ons verhaal van klimaatgezonde stad. Om dit aan te moedigen zijn er voldoende laadpunten nodig zodat bestuurders niet moeten inboeten aan comfort. Geraardsbergen telt momenteel 16 publieke laadpalen. Dit aantal moet omhoog als we onze stad nog verder willen klaarstomen voor de toekomst. Ook het gebruik van de bestaande laadpalen zal worden gemonitord zodat er extra palen kunnen bijgeplaatst worden indien nodig”, zegt schepen van Duurzaamheid Stephan De Prez.

Laadpalen in Geraardsbergen
Een overzicht van alle laadpalen in Geraardsbergen is terug te vinden op https://gisbergen-gbergen.hub.arcgis.com/apps/d35c9c85f52b464bb54b9868af2c7102/explore.