Zottegem: uit de paperassen van ’t stad

  • Elk jaar moet de stad, op basis van een zonale verdeelsleutel, een financiële bijdrage voor de werking van de politiezone Zottegem/Herzele/Sint-Lievens-Houtem leveren, zowel voor investeringen als voor de exploitatie ervan. Voor dit dienstjaar 2023 is deze dotatie becijferd op 3.323.753 euro voor exploitatie en 258.979 euro voor investeringen.

 

  • Dit is eveneens het geval met betrekking tot de zgn. hulpverleningszone Vlaamse Ardennen waarvan de Brandweerpost Zottegem deel uitmaakt. In dit geval bedraagt de stedelijke dotatie (ook berekend volgens zonale verdeelsleutel) 731.519 euro voor de exploitatie en 316.688 euro voor investeringen.

 

  • Na een inspectie door het erkend controleorganisme BTI vaardigde een preventieadviseur begin november van vorig jaar voor de lift in de Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst een C-besluit uit – wat betekent dat de installatie niet meer veilig is – en een verbod om nog verder te gebruik te maken van de lift die ook intensief dienst doet als goederenlift voor het aanleveren van grondstoffen (klei, tekenpapier, enz.) voor meerdere ateliers. Daardoor kon ook een aantal leerlingen met een fysische beperking (tijdelijk) niet meer in de academie terecht. Omwille van hoogdringendheid besliste het stadsbestuur de nodige herstelling te laten uitvoeren door de installateur van de lift, zijnde de firma TK Elevator Belgium uit Brussel, tegen de offerteprijs van 8.582,53 euro.

 

  • De factuur voor het aanbrengen van alle nodige wegmarkeringen naar aanleiding van de recente herinrichting van de Arthur Gevaertlaan viel ruim 15 % duurder uit dan door het stadsbestuur voorzien werd. De firma Trafiroad uit Lokeren berekende de kostprijs hiervan op 72.671,09 euro ofte 10.000 euro meer dan de geraamde kostprijs van 62.473,21 euro.

 

  • In de H. Hartkerk van Bevegem zijn deuren en ramen aan een schilderbeurt toe. De opdracht hiervoor is gegeven aan de bvba Christof Volckaert uit Velzeke. Volgens diens prijsofferte zal de kostprijs van deze schilderwerken 11.849,90 euro bedragen.

 

  • De laatste twee grote stukken van de stedelijke subsidietaart 2022 gingen naar muzikale evenementen. Op de rekening van de organisatoren van het folk-, rock- en familiefestival Bombelbas (op 2 en 3 september 2022) werd uit de stadskas 5.300 euro overgeschreven en aan vzw Rock Zottegem (op 8, 9 en 10 juli 2022) werd een subsidie van 10.800 euro toegekend + 1.150 euro voor gebruik van stedelijke infrastructuur (zaal Bevegemse Vijvers).