© Facebook

Nieuwe fietsenstalling aan Nijverheidsstraat in Zottegem

Ongeveer halfweg tegen de scheidingsmuur met een aanpalend gebouw prijkt op de openbare parking aan de Nijverheidsstraat in Zottegem-centrum sinds kort een nieuwe overdekte fietsenstalling. Teneinde het fietsgebruik te stimuleren, is het immers volgens het stadsbestuur nodig ook voldoende fietsparkeerplaatsen te voorzien “op strategische plaatsen”. Het is de bedoeling dat deze stalling kan worden gebruikt zowel door mensen die per fiets naar het stadscentrum komen, als door buurtbewoners (veelal rijwoningen) om er hun fiets achter te laten.

Voor de installatie van de fietsenstalling zijn vier (auto)parkeerplaatsen gesupprimeerd. De stalling heeft een oppervlakte van ca. 8 bij 2,50 meter, biedt ‘onderdak’ aan een 20-tal fietsen en is afgewerkt met houten beplankingen van Thermowood (dezelfde houtsoort waarin de fietsenstalling op de Sanitarysite is uitgevoerd). Vier firma’s werden aangeschreven voor een prijsofferte en op basis daarvan werd op 19 september van vorig jaar de opdracht voor het leveren en plaatsen van de nieuwe fietsenstalling door het college van burgemeester en schepenen gegund aan de nv Metec Belgium uit Wuustwezel tegen de kostprijs van 14.501,61 euro (zonder verlichting).

In het voorbije najaar werden er ook een vijftal zgn. fietsnietjes bijgeplaatst op de Zavel, achter de dekenale kerk tegen de oostgevel ervan. Helemaal in trek blijken deze echter (nog) niet te zijn, al wordt anderzijds terecht opgemerkt dat het gebruik ervan vaak moeilijk tot onmogelijk is omdat her er schering en inslag blijft dat wild- en foutparkeerders – met “het is maar voor een minuutje” als excuus – er hun wagen, soms vier tot vijf in rij, achterlaten langsheen de kerkmuur.