Aloude traditie van “Walmkenbrand” wordt ook in Deftinge in ere gehouden.

Walmkenbrand is evenals het Tonnekensbrand te Geraardsbergen een overblijfsel van een eeuwenoud heidens feest dat teruggaat tot de Germanen. Op het einde van de winter werden grote vreugdevuren ontstoken om de nieuwe lente te begroeten en riep men de goden aan om een mooie zomer en goede oogst. Ondanks de Christianisering van onze gewesten bleef dit ritueel in sommige streken in een aangepaste (soms christelijke vorm) bestaan.

Dit aloude “lichtfeest” gaat door op de eerste zondag na Aswoensdag. “Tonnekensbrand”, het vuur dat men op de Oudenberg te Geraardsbergen ontsteekt wordt in de buurgemeenten van de stad met kleinere vuren beantwoord, “Walmkenbrand” genaamd. Sommige van deze vuren zijn zelfs vanop de top van de Oudenberg zeer goed zichtbaar.

Op verschillende plaatsen waar Walmkenbrand doorgaat wordt het ontsteken van het vreugdevuur vooraf gegaan door een lampionnentocht.

Zo vertrok er op zondag 26 februari 2023  ook aan  OC De Kommalier te Deftinge, in organisatie van het “Beschermcomité van de Muizenholkapel”, een lampionnentocht richting Hof te Muizenhole waar op de weide voor deze historische boerderij een grote brandstapel was opgericht.

Van zodra de gloed van het vuur op de Oudenberg zichtbaar werd ontstak men dit vreugdevuur onder het reciteren van het in gans de streek gekende rijmpje:

 “Walmke, Walmke brand,
zeven zakken ’t dagwand,
veel koren, weinig kruid,
met pasen is de vasten uit!”

Nadien kon men terecht in het poortgebouw en aansluitende tent van Hof te Muizenhole om met een hapje en een tapje gezellig na te keuvelen en te genieten van de melodietjes gebracht door accordeonist Marino Punk.

foto’s: HL