Ouders van voormalige kinderopvang Olio kunnen rekenen op noodopvang

Geschikte partner gevonden

Na de recente sluiting van kinderopvanglocatie Olio in Balegem stonden het OCMW en de gemeente Oosterzele samen met ouders voor een grote uitdaging. Niet alleen de emotionele impact was bijzonder groot, het liet de betrokken ouders ook achter zonder opvang. Het lokaal bestuur is er samen met partners in geslaagd om op zeer korte termijn noodopvang in te richten waar de ouders voor minstens een jaar op kunnen rekenen.

Ouders die een kind lieten opvangen in kinderopvanglocatie Olio stonden begin februari voor een gesloten deur. Na een paar dagen bleek dat een gerechtelijk onderzoek liep naar wanpraktijken die zich in de opvang voordeden. Daar verschenen ook heftige beelden van in de media. Daarop besliste het Agentschap Opgroeien om de vergunning van die kinderopvanglocatie op te heffen. Het vast bureau van OCMW Oosterzele sloot die kinderopvanglocatie meteen definitief.

Die sluiting had niet alleen een grote emotionele impact op de ouders, maar ook een praktische. Het is al niet gemakkelijk om in normale situaties en ruim vooraf opvang te vinden, laat staan op zulke korte termijn. Als organisator van kinderopvang stelde OCMW Oosterzele alles in het werk om beschikbare plaatsen voor hen te zoeken in Oosterzele en omstreken. Daarnaast zocht het onmiddellijk naar partners en locaties om snel noodopvang te kunnen aanbieden. Er vonden intussen tal van persoonlijke contacten plaats met ouders om hun opvangnood en andere bezorgdheden te detecteren. Het lokaal bestuur hield hen ook op de hoogte van genomen beslissingen en stappen die zijn gezet.

OCMW Oosterzele bracht diverse instanties en mensen aan tafel en vond een geschikte partner voor de noodopvang in Oosterzele waar ouders van Olio hun kindje voor minstens een jaar naartoe kunnen brengen, als ze dat willen. Ze krijgen nu opvang in een ruim huis, met open ruimtes en een tuin. De ervaren, gemotiveerde en gekwalificeerde kinderbegeleiders zijn zich zeer bewust van de gevoelige situatie en vangen de kindjes met de grootste zorg op.

De private partner die is gevonden om de noodopvang te organiseren heeft al een kinderopvang in Hillegem, ’t Kangoeroeke. Die uitbater zal daarnaast ook de noodopvang in Oosterzele uitbaten en als organisator van de kinderopvang optreden. Samen met diensten van het lokaal bestuur heeft de uitbater de locatie op korte termijn kindvriendelijk ingericht. Ze organiseerden ook een moment waarop de ouders konden kennismaken met de opvang en de begeleiders zodat het vertrouwen daarin kan groeien. Alleen kinderen die tot voor kort naar Olio gingen of die daar op de planning stonden om in de toekomst opvang te vinden, komen in aanmerking voor die noodopvang. De snelle organisatie van de noodopvang was alleen mogelijk omdat verschillende overheden en private partijen zich daar met vereende krachten hebben achter geschaard. Het lokaal bestuur werkte onder meer nauw samen met het Agentschap Opgroeien die toestemming gaf om een tijdelijke opvangcapaciteit in te richten. OCMW Oosterzele zette ook in op transparante communicatie naar alle partijen. Intussen loopt het gerechtelijk onderzoek verder. Daar heeft het lokaal bestuur op dit moment geen informatie over. Het heeft  de ouders wel vanaf het begin ingelicht over hoe ze klacht konden indienen als ze dat wensten en over de  hulplijnen die beschikbaar zijn bij verschillende organisaties zoals politie en het Agentschap Opgroeien. Ook ouders die vroeger een kindje hadden in Olio en ouders die daar in de toekomst opvang hadden gepland, werden geïnformeerd.

 

Privacy respecteren

‘Het zien van beelden in kinderopvang Olio tijdens een nieuwsuitzending was voor veel mensen een heftige ervaring. We vragen vriendelijk maar nadrukkelijk om verder zeer sereen met deze situatie om te gaan, in het belang van de ouders en van het onderzoek. Om die reden geven we geen locatie mee van de noodopvang in Oosterzele.
We vragen om daar niet naartoe te gaan en geen ouders aan te spreken zodat ze zich veilig voelen in de nieuwe omgeving. Het is voor alle betrokken ouders nog steeds een intense emotionele periode. Het is belangrijk om hun privacy en die van hun kinderen te respecteren. Bedankt om daar rekening mee te houden’, luidt de boodschap voor de pers. (mvdv, foto’s ddl)