Zottegem: ruwbouw renovatie schoolgebouw Beisloven klaar

Nog vooraleer Solva in 2016 aangesteld werd tot coördinator-bouwheer van dit project, was er al enkele jaren sprake van om het voormalige, vervallen schoolgebouw in Beisloven een herbestemming te geven als Natuur- en Milieueducatief Centrum. Bleek echter telkens weer dat de kosten hiervoor hoger zouden uitvallen dan gedacht en zo resulteerde een en ander in aanpassingen van het ontwerp en opnieuw opmaken van dossiers, heropstarten van de procedure en meermaals aanbesteden. Op die manier is dit renovatieproject al een lang en moeilijk verhaal geworden maar nu komt de realisatie ervan toch in zicht.

Nadat bijna een jaar geleden (eind maart) de eerste spade in de grond ging, zijn de ruwbouwwerken ondertussen afgerond. Deze werden uitgevoerd door Norbert Van De Walle BV uit Velzeke tegen de kostprijs van 775.878 euro. De oppervlakte van het gebouw (400 m²) bleef behouden alsook verschillende onderdelen van de bestaande ruwbouwstructuur zoals de betonplaat, de muren en de betonnen ribben aan de buitenzijde die nog in erg goede staat waren. Uit het oogpunt van duurzaamheid werden ramen met driedubbel glas geplaatst en moeten 100% recycleerbare EPS-platen voor een goede isolatie zorgen. Voor de verwarming van het gebouw zal een warmtepomp geïnstalleerd worden en om de toiletten door te spoelen en te poetsen, worden twee regenwaterputten (tezamen 20.000 liter) voorzien. Op het dak komen er zonnepanelen en een deel ervan wordt een groendak.

In de tweede fase van het renovatieproject wordt nu de binneninrichting aangepakt. De plannen voor de ruimere omgeving voorzien een beperkte parking die zal aangelegd worden met gerecupereerde betonnen balken van het dak, een fietsenstalling, paden in halfverharding en een wadi (dit opslag- en infiltratiesysteem voor regenwater was reeds aanwezig). Ten slotte zal alles ingezaaid worden met bloemrijk grasland. Gerekend wordt dat de hele renovatie tegen het einde van dit jaar voltooid zal zijn en het oud-schoolgebouw dan in gebruik zal kunnen genomen worden als een nieuwe ontmoetingsruimte voor kleine sociaal-culturele activiteiten, met ook een ‘buitenklas’ (binnen de muren van het gebouw) voor schoolse activiteiten. Aan het hele renovatieproject zal een prijskaartje van 1,3 miljoen euro hangen. De initiële raming van de kostprijs bedroeg 752.892 euro.