Buurtprotest tegen bouwaanvraag voor 14 villa’s aan hoek Achterdries/Voordries

Bezwaarschriften kunnen ingediend worden tot 15 maart 2023

Buurtbewoners van de Achterdries en Voordries zien de plannen voor het bouwen van 14 villa’s aan de hoek Achterdries/Voordries niet zitten. Ze zijn gekant tegen de bouwaanvraag van Bouwheer Huysman uit Eeklo. Zoals de procedure het voorschrijft is inmiddels een openbaar onderzoek opgestart. Buurtbewoners schoten meteen uit hun krammen en gaan bezwaarschriften indienen. Er werd een Facebook pagina gelanceerd (Onzen Achterdries). Ze willen ook dat er een ‘Mobiliteits Effecten Rapport’ wordt opgemaakt (MER). Er kunnen tot 15 maart 2023 bezwaarschriften ingediend worden bij de gemeente. Moet dat stuk erfgoed bewaard worden? Info: uyttendaele.jo@gmail.com. Het ganse dossier ligt ter inzage in het gemeentehuis (op afspraak). Je kan het ook online raadplegen: Omgevingsloket – Publiek loket (vlaanderen.be).
Jo Uyttendaele namens de bezorgde buren: ‘Op het perceel staan 120 bomen, het merendeel waardevolle oude eiken. Ze zouden gekapt worden en grote gevolgen hebben voor de biodiversiteit en de waterhuishouding. Het gebiedje wordt door de digitale boswijzer Vlaanderen  2021 als bos aangeduid. De bomen zijn nog gezond en maatschappelijk waardevol. Een rijke fauna en flora zou verloren gaan. Het bosje is de habitat van verschillende uilen, spechten, roofvogels en kleinere zoogdieren’, duidt Jo Uyttendaele. ‘Moet een belangrijk stuk erfgoed voor de bijl’, klinkt het bezorgd. Het projectgebied wordt op de website van de Inventaris Onroerend Erfgoed aangeduid als het stuk walgracht bij het kasteeltje uit de eerste helft van de 18 de eeuw. Best mogelijk, dat daar volgens de archeologische nota in het dossier het dorp Oosterzele zou ontstaan zijn. We willen niet dat dit parkje zomaar gekapt wordt. Er kan evengoed een andere invulling aan gegeven worden, zoals bijvoorbeeld een buurtparkje’, aldus Jo Uyttendaele.  ‘Ook de waterbuffercapaciteit van de bomen is belangrijk. Vlaanderen is Europees kampioen in verharding. Regenwater kan moeilijk weg. De omgeving is van natuur uit zeer drassig. Dries en Meers in de straatnamen wijst hierop en de Achterdries is in het bijzonder overstromingsgevoelig bij hevig regenweer. (Geopunt.be). Meerdere studies wijzen uit dat piekmomenten waarop grote hoeveelheid neerslag op korte tijd valt, in de toekomst alleen maar zullen toenemen.’, vervolgt Uyttendaele. ‘Veertien extra villa’s zullen zeker een impact hebben op de mobiliteit. Er komen in onze straat maar liefst in één klap 25 % huizen erbij. Deze aanvraag kan niet los gezien worden van de recente bouwprojecten in de buurt. In een straal van 100 m kwamen de laatste twee jaren zo’n 80 woonheden bij (Dorp en Voordries). Het effect is nu al te zien aan de Voordries, wie richting Dorp wil heeft weinig zichtbaarheid en kan moeilijk uitwijken. In de buurt is ook een school met veel activiteiten.
Bouwheer Huysman’ stelt dat er op elk perceel minimaal één boom aangeplant wordt in de voortuinstrook en engageert zich wel om in Gijzenzele dubbel zoveel bomen aan te planten. ‘Dat is ontoereikend om te voldoen aan de zorgplicht. De nieuwe bomen kunnen immers nooit de achterstand in leeftijd en omvang inhalen t.o.v. de bestaande, vitale volwassen bomen’, besluit Jo Uyttendaele. (marcel van de vijver, foto’s danny de lobelle)