Kondigt Accu ook volgende Zottegemse coalitie aan?

Tijdens een infoavond werden onlangs aan het geïnteresseerde publiek de plannen voorgesteld van het toekomstige Zottegems cultuurhuis dat er komt op de Sanitarysite en waarin het Cultuurcentrum Zoetegem en de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans een nieuw onderdak zullen krijgen. Bij die gelegenheid werd ook bekendgemaakt (zie foto) dat het gebouw ‘Accu’ zal heten en daarbij klonk het vanuit het stadsbestuur dat gezocht werd naar een korte, krachtige naam die aansluit bij de functie van het gebouw en ook inhoudelijk het plaatje doet kloppen.

Meerdere wakkere burgers hebben onze redactie echter intussen laten weten dat er van echt zoeken naar een naam weinig sprake kan (geweest) zijn. Opgemerkt wordt immers dat reeds vijf jaar geleden in 2018, nadat een eerste ontwerpschets was gemaakt door het Gentse architectenbureau EVR waarmee wordt samengewerkt voor de realisatie van het cultuurhuis, meteen ook al een naam werd bedacht (vooral door toedoen van toenmalige meerderheidspartij sp.a/Vooruit) en toen kwam men uit bij… Accu, met dezelfde verklaring als de uitleg die er nu voor gegeven wordt: een letterwoord gevormd door de beginletters van ACademie en CUltuurcentrum en tegelijk een woordspeling die de lading helemaal dekt en verwijst naar een plaats waar de bezoekers cultureel hun batterij kunnen gaan opladen.

Terwijl toenmalig sp.a-schepen van cultuur Sandra De Roeck het in haar antwoord hierop tegenover onze redactie houdt bij “tevreden dat de naam Accu behouden wordt”, valt het wakkere burgers trouwens ook op dat er – temeer Vooruit intussen in de oppositie belandde – vanuit socialistische hoek hieromtrent geen enkele reactie komt die laat horen dat de naam Accu reeds enkele jaren geleden overdacht werd en dus helemaal geen nieuwe naam is zoals het (huidige) stadsbestuur beweert. Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat misschien al een nieuwe bestuursmeerderheid voor de volgende legislatuur in de maak is, zo wordt ook nog fijntjes gesuggereerd…