Spaarbekken Goeferdinge verzadigd. Toenemende verharding werkt overstromingen in de hand.

Goeferdinge. ‘Het spaarbekken te Goeferdinge was op vrijdag 10 maart 2023 volledig verzadigd’, laat een lezer weten. Dat blijkt ook uit de foto’s die de lezer mailde. De lezer vreest dat vroeg of laat de Molenbeek terug zal overstromen. Uit een kaart van Geopunt Digitaal Vlaanderen blijkt duidelijk dat de Molenbeek tot recente overstroomde gebieden behoorde. De lezer vraagt dan ook om gepaste maatregelen te nemen.

Een lezer laat ons weten dat het spaarbekken te Goeferdinge op vrijdag 10 maart 2023 ‘volledig verzadigd was. De komende dagen voorspelt het KMI regen. De lezer roept de verantwoordelijken op om gepaste maatregelen te nemen. ‘Het lijkt erop dat het spaarbekken zijn limieten heeft bereikt om nog verdere betonneringen toe te laten zonder een grondige MER-toets dat door de stad aangevraagd dient te worden, maar niet verplicht is’, laat hij weten.

De Molenbeek behoort tot overstromingsgevoelig gebied. (Geopunt)

Maatregelen
Volgens de lezer werkt de toenemende betonneringswerken langsheen de Molenbeek overstromingen in de hand. De lezer verwijst daarvoor o.a. naar de mogelijke komst van McDonald’s aan de Astridlaan. ‘Als men opwaarts van het spaarbekken gaat blijven verharden, gaat vroeg of laat een toestand zoals in 2010 zich opnieuw voordoen. De vraag is niet of het zich gaat voordoen maar wanneer.’

De lezer vraagt dan ook aan het lokaal bestuur om niet te volharden in ‘de struisvogelpolitiek’ en om gepaste maatregelen te nemen: ‘Een eenvoudige aanvraag voor een MER-toets (milieueffectrapport) zou al een stap in de goede richting zijn.’

In 2013 stelde een buurtcomité van de Majoor Van Lierdelaan en Gaverstraat in Overboelare minister-president Kris Peeters en minister Hilde Crevits in gebreke omdat de dijken langs de Dender niet onderhouden werden. De omwonenden vreesden dat bij een eventuele watervloed de straten en huizen weer blank zouden staan. ‘Wij willen hen zo op hun verantwoordelijkheid wijzen als we door het gebrek aan onderhoud weer schade lijden’ zei Rurik Van Landuyt, toenmalig gemeenteraadslid en momenteel schepen van Ruimtelijke Ordening & Stedenbouw voor Open Vld aan Het Nieuwsblad.

Julien Borremans

Lees ook: https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20131103_00821212