Nieuwe en verruimde accommodatie in school van Opbrakel

Donderdag had de opening plaats van de nieuwe accommodatie in de school ‘HET GROENE LILARE’ in Opbrakel. 

Dhr.  Chris Vanderstraeten van het overkoepelende  schoolbestuur gaf er een toespraak.

 

Toespraak opening gebouwen Opbrakel – 9 maart 2023

Chris Vanderstraeten : “Geachte zusters, geachte vertegenwoordigers van ons schoolbestuur en het schoolbestuur van Zottegem waarmee we één scholengemeenschap vormen,

Geachte personeelsleden, geachte ouders en leerlingen

 

Een goede school bestaat uit drie componenten:

  1. Een bekwaam en geëngageerd lerarenkorps. Het zijn de juffen en de meesters die het verschil maken bij de kinderen. Zij nodigen de meisjes en jongens uit om te groeien in hun talenten. Daarbij zorgt de directie voor een duidelijk kader om dit mogelijk te maken. Pedagogische visie is de sterkte van onze scholen van het Groene Lilare en de school van Opbrakel is daar een mooi voorbeeld van.
  2. Leuke, nieuwsgierige kinderen die maar al te graag meegaan in het verhaal dat juffen en meesters vertellen en steeds willen bijleren. En aansluitend hun ouders die de school meehelpen kwalitatief sterk te maken. De ouders en vriendenkring hier in Opbrakel zijn een bijzondere steun voor de school.
  3. De infrastructuur die een vertaling moet zijn van de visie op onderwijs. Ruimtes en pedagogische middelen die up-to-date zijn en jongeren alle kansen bieden.

Vandaag zijn we hier samen voor deze derde component.

Eventjes terugkijken in de tijd: tot 2005 telde de school van Opbrakel ongeveer 100 leerlingen, iets meer, soms iets minder. Maar vanaf dan kwam er een uitzonderlijke groei met de 162 leerlingen in 2015 als uitschieter. Sindsdien telt de school elk jaar ongeveer 140 leerlingen.

De toen beschikbare infrastructuur kon dit niet aan. Er kwamen organisatorische problemen met een herschikking van onder meer de middagpauze als noodzaak. De congregatie van de zusters van Sint-Franciscus kwam ons toen tegemoet. In 2007 werd geïnvesteerd in 2 klassen en een zorgklasje op de bovenverdieping. In 2015 werd door de zusters de bouwgrond aangekocht naast het schoolgebouw. Zo kon de structuur van de school uitbreiden. Het alternatief had een leerlingenstop geweest en dat wensten we als schoolbestuur niet.

In 2016 kon het schoolbestuur starten met verschillende dossiers voor de renovatiewerken en de uitbreiding van de speelplaats. Dit resulteert in twee nieuwe klaslokalen, een sanitair blok, een polyvalente zaal en een nieuwe speelplaats. Hierop plaatsten we de speeltuigen (door de vriendenkring) die u achter mij ziet.

 

Rest me dan ook een bijzonder woord van dank uit te spreken. In eerste orde aan de zusters voor hun geloof in het project van deze school en voor  de investeringen die ze voor de school deden. Evenzeer een grote dank aan het schoolteam (leraren en onderhoudspersoneel), aan de ouders, de sponsors en de vriendenkring. Zonder jullie was dit project niet mogelijk geweest.

Het resultaat waarvoor we hier staan is belangrijk, want ten voordele van alle kinderen die hier school lopen. Het draagt ongetwijfeld bij tot de kwaliteit van het onderwijs en maakt het schoollopen aangenaam en uitnodigend.”