Zottegemse, Brakelse en Herzeelse leerlingen gaan in debat met lokale politici

Leerlingen uit Zottegem, Brakel en Herzele zijn in de raadzaal van Herzele in debat gegaan met enkele lokale politici. Het ging om een initiatief van de Krasgroep Zuid-Oost-Vlaanderen, jeugdwerkorganisatie die een gevarieerde vrijetijdswerking op poten zet voor kinderen en jongeren.

Het debat met de lokale politici was het sluitstuk van een jaar debatteren over het thema ‘Identiteit’ . De leerlingen van OLVC Bevegem, Sint-Franciscusinstituut Brakel en Sint-Paulusinstituut Herzele vuurden vragen en voorstellen af naar de tien lokale politici van over het hele politieke spectrum en sloten hiermee het lokale traject af waarin zij zich in verschillende rollenspelen voorbereidden rond het thema identiteit. Door in te zetten op deze buitenschoolse activiteiten werken de leerkrachten aan de burgerzin en de debattechnieken van de leerlingen om hen als kritische en mondige burgers voor te bereiden op het leven na het middelbaar onderwijs.