Oosterzeelse ondernemers luisteren geboeid naar voordracht Philip Dooms (Baker Tilly)

‘Duurzaamheid van bedrijven wordt steeds doorslaggevender’

Aangename sfeer op het netwerkevent ‘Ondernemers Oosterzele’ in feestzaal De Zilverreiger in Oosterzele. Met een onthaal in stijl, voordrachten van bestuurslid Koenraad Boel (Ondernemers Oosterzele, O2), Philip Dooms (Baker Tilly),  dankwoord van voorzitter Thomas Caesens, receptie met verzorgde dranken en culinaire verwennerij en networking kan men het netwerkevent als heel geslaagd omschrijven. Ruim 40 Oosterzeelse ondernemers (opvallend veel vrouwelijke ondernemers tekenen present) en Nuus (ex –weekblad De Beiaard) waren geïnteresseerd in het betoog en presentatie van Philip Dooms, die aan het hoofd staat van de afdeling ESG & Sustainability (Baker Tilly).  Hij begeleidt KMO’s en ondernemingen in hun duurzaamheidsproject. Met veel overtuiging stelde hij het project voor om bij hun klanten een duurzaamheidstrategie te implementeren, dit in lijn met de Europese doelstellingen en richtlijnen. Er vielen lovende reacties voor gastspreker Philip Dooms, een heel leerrijke en boeiende voordracht klonk het. Vlot. To the point. Hij zette met veel verve de diensten van Baker Tilly in de kijker. Philip Dooms (ESG partner Sustainability Strategy & Services) praat overtuigend, kennis van zaken, ronduit een schitterende presentatie.

 

Het bedrijf Baker Tilly even voorstellen. Het verhaal start in 1988 met 36 werknemers, vandaag telt Baker Tilly ongeveer 170 medewerkers. We vernamen dat er in ons land zes Baker Tilly filialen zijn: Melle, Aalst, Zele, Brussel, Luik en Mechelen. Baker Tilly voorziet een brede dienstverlening om klanten te helpen in alle fasen van het duurzaamheidsprojecten. Philip Dooms: ‘We vertalen de ESG – regelgeving in competitiviteit en financieel duurzame meerwaarde voor uw onderneming. Als ondernemer weet je dat duurzaamheid niet meer valt weg te denken in het moderne discours. Het uit zich in allerlei vormen en roept tegelijk heel wat vragen op. Naast een ambitieus klimaatdoel wil Europa voortaan ook investeringen zoveel mogelijk kanaliseren naar echt duurzame ontwikkelingen en activiteiten. Meer dan ooit zullen ondernemingen hun positieve impact moeten aantonen op het milieu en de samenleving. Die interacties zijn ze verplicht te omkaderen met goed bestuur. Een groot pakket nieuwe ESG – wetgeving (‘ESG staat voor ‘Environmental’, ‘Social’, ‘Governance’) wordt van kracht de komende 18 maanden. Het breidt de duurzaamheidrapporteringsplicht uit naar de grotere kmo’s en zal ook de financiële spelers en investeerders meer details vragen over aantoonbare duurzaamheid bij transacties. Het ESG-kader wordt doorslaggevend voor grote én kleine ondernemingen en heeft een impact op zo goed als alle aspecten van de bedrijfsstrategie. Daarom gaan we in zijn volle breedte naar de plannen en problematieken van onze klanten kijken. We gaan hun competitiviteit verhogen en hun duurzaamheidsclaim hardmaken. Zo bewaken we hun economische leefbaarheid op langere termijn.

Met de oprichting van de afdeling ‘ESG & Sustainability’ anticipeert Baker Tilly op de komst van deze nieuwe wetten en regels. Het aanbod varieert van een duurzaamheid verkenning of maturiteit scan voor de kleinere onderneming tot een compleet begeleidingstraject volgens de Europese regelgeving voor ESG rapporteringsplichtige ondernemingen.  De afdeling ESG & Sustainability voorziet een modulaire dienstenpakket op maat van de maturiteit van elke klant, met onder meer informatiesessies, training, impactanalyse, transitiebegeleiding, duurzaamheidsprojecten – met verbetertrajecten voor zaken zoals CO2 – voetafdruk emissie en afval, energiereductie en energietransitie, investeren in gebouwen, circulaire economie, welzijn en gezondheid op het werk en processen voor goed bestuur, plus voorts officiële rapportering en een onafhankelijke controle van die rapportering. Met die combinatie van operationele ondersteuning en rapportering heeft Baker Tilly een uniek aanbod op maat van de klant.

De missie van O2
Het netwerkevent in feestzaal De Zilvereiger werd geïntroduceerd door 02 bestuurslid Koenraad Boel die haarfijn uitlegde waarvoor de vereniging ‘Ondernemers Oosterzele’ voor staat. O2 heeft de missie om de lokale handel te stimuleren en handelaars met elkaar in contact te brengen. O2 doet dat via online handelsgids. De website o2.vlaanderen is een handelsgids waar lokale handelaars, bedrijven en vrije beroepen uit Oosterzele op aanwezig zijn. O2 organiseert ook netwerkactiviteiten en opleidingen. De vereniging wil ook op regelmatige basis nieuws brengen van de lokale handel. Volg de O2 Facebook pagina. De O2 kernwaarden: ondernemend, transparant, communicatief, innoverend, energiek én actief. Het O2 magazine valt bij de Oosterzelenaars fel in de smaak,  het werd in een hypermodern, eigentijds jasje gestopt, het getuigt van veel goede smaak. Knappe lay –out.  Wie interesse heeft om te adverteren in het luxueus magazine O2 kan contact opnemen met hallo@o2.vlaanderen, 0485 / 20 89 04. Tarieven: 1/1 pagina (230 euro), 1/2 pagina (175 euro), 2/1 dubbele pagina (450 euro), 1/1 publireportage 1 pagina (450 euro), 2/1 publireportage (600 euro), 1/1 binnencover voor (275 euro), 1/1 binnencover achter (275 euro), 1/1 buitencover achter (300 euro). Prijzen zijn exclusief BTW en per publicatie/verschijning. Info: Kris Van der Eecken, Ondernemers Oosterzele, Lange Munte, 8, Scheldewindeke, 0698 / 73 50 45.  De bestuursploeg, met voorzitter Thomas Caesens, Koenraad Boel, Lesly Van Den Berge, Kris Van der Eecken, Hugo Verstraeten, Daan Janssen, Tomas De Nul blikt heel tevreden terug op het networkevent in feestzaal De Zilverreiger, broedt op allerlei concepten, blijft het beste uit zichzelf en O2 halen, stil zitten zit er dus echt niet in. (marcel van de vijver, foto’s danny de lobelle)