150 Jarig bestaan van de Koninklijke St.-Jozefsgilde in Everbeek-Boven

Grote festiviteiten in weekend van 3-4 juni in Everbeek-Boven

Op zaterdag 3 & zondag 4 juni viert de Koninklijke Sint-Jozefsgilde van Everbeek-Boven haar 150jarig bestaan in een grote feesttent op het kerkplein van Everbeek-Boven.

Voor de oorsprong van de Sint-Jozefsgilde moeten we teruggaan naar 1868, het jaar waarin de kerk van Everbeek-Boven werd gebouwd door de toenmalige bewoners van de Sint-Jozefsparochie. Het was E.H. Couwez die aan de basis lag van de oprichting van de Sint-Jozefsgilde met tot doel “actief” in te spelen op het sociaal verenigingsleven van Everbeek-Boven (want voorheen speelde het economisch, sociaal en religieus leven zich voornamelijk af rond de kerk van Everbeek-Beneden). In 1873 werd het vaandel ingewijd met als opschrift “Societé St Joseph Haut-Everbecq” met centraal een schilderij van Sint-Jozef met het kindje Jezus.

In de beginperiode werd het patroonsfeest jaarlijks gevierd en werd er af en toe een uitstap georganiseerd. Tijdens de oorlogsjaren werden de activiteiten tot een strikt minimum teruggebracht om dan in 1949 te hervatten. De toenmalige secretaris Camille Carlier schrijft in zijn verslag : “De Gilde wordt weder op voet gebracht zoals voor den oorlog 1914-18”.

Onder het voorzitterschap van Gilbert Loterman, voorganger van huidig voorzitter Marc Thomas, werd in 1972 het “Eeuwfeest van de Sint-Jozefsgilde” gevierd met een ontvangst op het Gemeentehuis, gevolgd door een muzikale rondgang in Everbeek-Boven met niet minder dan 4 muziekmaatschappijen m.n. “L’Union Musical van Everbeek-Beneden”, de “Verenigde Vrienden van Everbeek-Boven”, de “Koninklijke Harmonie de Eendracht uit Brakel” en “L’Avenir uit Ghoy”.  Nadien werd nog een concert ten beste gegeven op  het kerkplein van Everbeek-Boven. Het hele feest werd afgesloten met een “groot eeuwfeestbal” in de nieuwe zaal Gyselinck.

Op 21 maart 1973 werd een nieuw vaandel gewijd, naar een ontwerp van Boudewijn Thijs, waarin schrijnwerkerswerktuigen in voorkomen. Uit dit laatste zou men kunnen opmaken dat het om een gilde van houtbewerkers zou gaan maar niets is minder waar, de meeste stichters waren landbouwers.

In 1998 werd, onder het dynamische voorzitterschap van Marc Thomas, het “125-jarig bestaan” gevierd en werd de waaier aan activiteiten sterk uitgebreid met o.a. bloemenactiedag, zomerfeest, wandelzoektocht, sneukeltocht, herfstwandeling, alomgekende nachtdropping, kerstconcert, ea.

Onder impuls van de diezelfde voorzitter Marc Thomas werd tijdens de Corona-periode de Sint-Jozefsvereniging omgevormd naar een vzw Sint-Jozefsgilde Everbeek-Boven. En op op 7/02/2023 heeft de Sint-Jozefsgilde het predicaat “Koninklijke Maatschappij” ontvangen van Zijne Majesteit de Koning.

De huidige bestuursploeg bestaat uit : Voorzitter Marc Thomas, Ondervoorzitter Joris De Bloos, Secretaris Stefan Papegnies, Penningmeester Marc Rasschaert, RaadsledenPatrick Haillez, Franky De Bloos, Eddy Rogge, Koen De Vos, Stoffel De Braeckenier en Andy Rogge.

Programma 2daagse “150jaar SJ-Gilde”

Zaterdag 3/06/2023

 • 14u30 -> 16u00 Ontvangst op Gemeentehuis omwille van
  • 150jaar SJ-Gilde (zie SJ_150jaar_historiek_SJGilde)
  • Ontvangst predicaat “Koninklijke Maatschappij” op 7/04/2023
 • 18u00 -> 19u30 Opening Fototentoonstelling 150jaar SJ-Gilde in de parochiekerk Everbeek-Boven
  • historiek SJ-Gilde door Ludwig De Temmerman
  • officiële opening door burgemeester en/of schepen van cultuur
  • receptie met muzikale opluistering door een strijkorkestje
 • 20u00 -> 02u00 Bal Populaire, anno 1900 (inkom 10€ in voorverkoop)
  • muzikale verzorging (dj Herwin Geenens) met klassiekers jaren ’70
  • optreden van Brakelse muziekband “Boma on The Rocks

Zondag 4/06/2023

 • 10u30 -> 11u15 Misviering SJ-Gilde met Lambertuskoor Parike
 • 11u15 -> 12u00 Processie door de Parochie met H Jozef & kindje Jezus (+ De ZwalmFanfare o.l.v. Cary De Clercq)
 • 12u00 -> 13u00 Aperitiefconcert door “De ZwalmFanfare” in tent op kerkplein
 • 12u00 -> 14u30 Eetfestijn met “BBQ Royale aan ’t Spit” (25€/persoon)
 • 15u00 -> 18u00 Vrij Podium voor Everbeekse ambachten & kunstenaars (+ optreden van Dance Club “Enjoy”)
 • 15u00 -> 22u00 Café Populaire met dans & vermaak (DJ Herwin Geenens)

Kaarten zijn te bekomen bij één van de Bestuursleden of via Email  marc.thomas@hotmail.com

 

 

Historiek Koninklijke SJ-Gilde Everbeek-Boven

< 1867   Het economisch, sociaal en religieus leven van Everbeek speelt zich af rond de kerk van    Everbeek-Beneden (1 pastoor met 3 onderpastoors).

Voor de bewoners van Everbeek-Boven werd de afstand naar de kerk van Everbeek-Beneden TE groot en er werd overleg gepleegd met onderpastoor Couwez om een kerk te bouwen in Everbeek-Boven (doch er was veel tegenkanting van de pastoor van Everbeek-Beneden).

1867      Jan_Baptist Faignaert schonk een aanpalend stuk grond, Franciscus Vanwinnendaele gaf 2000 frank, eveneens zijn broers Karel en Lodewijk voor de bouw van een kerk in Everbeek-Boven.

De metser was Julianus Gosselin (echtgenoot van Leonie De Bloos), schrijnwerker Karel Lodewijk Van Wayemberg van Kapellen, de bakstenen werden gemaakt door de familie Vanderstricht.

Op 23/12/1868 werd de kerk ingewijd door E.H. Deken Lepers van de dekenij Elzele en op Kerstmis werd de 1ste Mis gezongen in de kerk die toegewijd was aan de H. Jozef.

 

Periode 1872 -> 1906 onder voorzitterschap van Jean-Baptist Galland

1/04/1872           Oprichting Sint-Jozefsgilde door EH Couwez met als kenteken/logo een “soldatenmuts en een rode sjerp met witte franjes” met tot doel “actief” in te spelen op het sociaal verenigingsleven van Everbeek-Boven. De statuten werden op 5/04/1872 goedgekeurd.

In 1873 werd het vaandel ingewijd met als opschrift “Societé St Joseph Haut-Everbecq” met centraal een schilderij van Sint-Jozef met het kindje Jezus.

 

Periode 1906 -> 1926 onder voorzitterschap van Jean-Baptiste Vandenhaute

Uit die periode is er weinig tot niets terug te vinden in de archieven van de Sint-Jozefsgilde.

 

Periode 1926 -> 1970 onder voorzitterschap van Jozef Vandenhaute

In 1937 wordt besloten om een klein avondmaal te geven voor de leden op Sint-Jozefsdag 19 maart, wat later het Sint-Jozefs eetfestijn is geworden.

Tijdens de 2de WO werd de werking op een laag pitje gezet, het is pas in 1949 dat er een nieuwe start wordt genomen. Tijdens het patroonsfeest wordt er door de Sint-Jozefsgilde een “herbergbezoek” georganiseerd met de plaatselijke muziekmaatschappij.

Vanaf begin de jaren ’60 werden tal van nieuwe initiatieven genomen om de kas te spijzen o.a. het organiseren van een “bakschieting”, het opzetten van een “prijskaarting” en het organiseren van een “groot bal” met tombola.

In 1968 wordt het “Eeuwfeest van de kerk” gevierd met o.a. de inhuldiging van de nieuwe haan (gesponsord door de Sint-Jozefsgilde) en het organiseren van een stoet met de Sint-Pietersruiters uit Nederbrakel, een wagen met Sint-Jozef en Kindje Jezus, een maquette van de kerk en tal van andere groepen.

 

Periode 1970 -> 1998 onder voorzitterschap van Gilbert Loterman

In 1972 werd het “Eeuwfeest van de Sint-Jozefsgilde” gevierd met een ontvangst op het Gemeentehuis, gevolgd door een muzikale rondgang in Everbeek-Boven met niet minder dan 4 muziekmaatschappijen m.n. “L’Union Musical van Everbeek-Beneden”, de “Verenigde Vrienden van Everbeek-Boven”, de “Koninklijke Harmonie de Eendracht uit Brakel” en “L’Avenir uit Ghoy”.  Nadien werd nog een concert ten beste gegeven op  het kerkplein van Everbeek-Boven. Het hele feest werd afgesloten met een “groot eeuwfeestbal” in de nieuwe zaal Gyselinck.

Op 21 maart 1973 werd een nieuw vaandel gewijd, naar een ontwerp van Boudewijn Thijs, waarin schrijnwerkerswerktuigen in voorkomen. Uit dit laatste zou men kunnen opmaken dat het om een gilde van houtbewerkers zou gaan maar niets is minder waar, de meeste stichters waren landbouwers.

Eind de jaren ’70 werd een succesvolle periode afgesloten en was er nood aan vernieuwing en nieuwe ideeën om de Sint-Jozefsgilde een nieuwe elan te geven.

Begin de jaren ’80 werd het bestuur van de Sint-Jozefsgilde grotendeels versterkt met jonge dynamische elementen en werd er meermaals deelgenomen aan de Brakelse Cavalcade met “de oudste parochievereniging” en “vergadering onder den toren – Estaminet anno 1980”. Ook werd er van dan af sporadische uitstappen georganiseerd naar  de Ahrvallei en Rüdesheim.

Eind de jaren ’80 zagen tal van nieuwe initiatieven het levenslicht met o.a. een gemaskerd T-Dansant, een bloemenwagen verkoopdag, een zomerfeest, een Vlaamse kermis, een wandelzoektocht met volksspelen, een valiezenkoers, een ezelskoers en herfstwandelingen.

Vanaf 1990 werd er ook een jaarlijkse “AvondDropping” georganiseerd die tot ver buiten de Everbeekse grenzen bekend geraakte.

 

Periode 1998 -> heden onder voorzitterschap van Marc Thomas

Vanaf 1998 werd de “AvondDropping” op 2jaarlijkse basis georganiseerd en werd er buiten Everbeek gestart, kwestie van de parcourbouwer en de deelnemers andere horizonten te laten ontdekken.

Op 21 juli 1996 nam de Sint-Jozefsgilde deel aan “Everbeek leeft” en voor die gelegenheid werd er een nieuwe maquette gemaakt van de Sint-Jozefskerk, met achteraan een reuzenfoto van de Sint-Jozefskerk.

In 1998 werd het “125-jarig bestaan” gevierd en werd de mis opgeluisterd door het Sint-Lambertuskoor van Parike.

In 2000 werd een “Boembeekse Jubelkermis” georganiseerd en in 2004 nam de Sint-Jozefsgilde deel aan de “Triverius-stoet” als de stoel van professoren.

Vanaf 2004 tot 2014 werden een aantal “kerstconcerten” georganiseerd in de Sint-Jozefskerk met de medewerking van de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia uit Oudenhove.

In 2008 werd voor de laatste keer met een Bloemenwagen door de parochie gereden. Na 25jaar leek er sleet te komen op deze formule.

Vanaf 2016 is de Sint-Jozefsgilde ook gestart met een “culinaire wandeltocht” op 2jaarlijkse basis, alternerend met de 2jaarlijkse Nachtdropping.

Van 2017 tot 2019 heeft de Sint-Jozefsgilde de Ronde van Vlaanderen begroet op “Groot Scherm” op de Klaaie in Everbeek.

2/07/2020           Oprichting “vzw Sint-Jozefsgilde Everbeek-Boven” Ondernemingsnr 0731834910

In 2020 werd de kapel “Onze-Lieve-Vrouw” in de Kroonstraat gerestaureerd, waarvoor de Sint-Jozefsgilde een onderscheiding kreeg van “Beste restauratie” van het Fonds voor Bescherming van het Brakels Cultureel Erfgoed.

Op 7/02/2023 heeft de Sint-Jozefsgilde het predicaat “Koninklijke Maatschappij” ontvangen van Zijne Majesteit de Koning.

Op 3 & 4 juni 2023 viert de Koninklijke Sint-Jozefsgilde Everbeek-Boven haar 150jarig bestaan.

Huidige Bestuursploeg :

Marc Thomas, voorzitter

Joris De Bloos, ondervoorzitter

Stefan Papegnies, secretaris

Marc Rasschaert, penningmeester

Patrick Haillez, raadslid

Franky De Bloos, raadslid

Eddy Rogge, raadslid

Koen De Vos, raadslid (van 2015)

Stoffel De Braeckenier, raadslid (van 2016)

Andy Rogge, raadslid (van 2017)

 

Programma 2daagse “150jaar SJ-Gilde”

Zaterdag 3/06/2023

 • 14u30 -> 16u00 Ontvangst op Gemeentehuis omwille van
  • 150jaar SJ-Gilde (zie SJ_150jaar_historiek_SJGilde)
  • Ontvangst predicaat “Koninklijke Maatschappij” op 7/04/2023
 • 18u00 -> 19u30 Opening Fototentoonstelling 150jaar SJ-Gilde in de parochiekerk Everbeek-Boven
  • historiek SJ-Gilde door Ludwig De Temmerman
  • officiële opening door burgemeester en/of schepen van cultuur
  • receptie met muzikale opluistering door een strijkorkestje
 • 20u00 -> 02u00 Bal Populaire, anno 1900 (inkom 10€ in voorverkoop)
  • muzikale verzorging (dj Herwin Geenens) met klassiekers jaren ’70
  • optreden van Brakelse muziekband “Boma on the rocks

Zondag 4/06/2023

 • 10u30 -> 11u15 Misviering SJ-Gilde met Lambertuskoor Parike
 • 11u15 -> 12u00 Processie door de Parochie met H Jozef & kindje Jezus (+ De ZwalmFanfare o.l.v. Cary De Clercq)
 • 12u00 -> 13u00 Aperitiefconcert door “De ZwalmFanfare” in tent op kerkplein
 • 12u00 -> 14u30 Eetfestijn met “BBQ Royale aan ’t Spit” (25€/persoon)
 • 15u00 -> 18u00 Vrij Podium voor Everbeekse ambachten & kunstenaars (+ optreden van Dance Club “Enjoy”)
 • 15u00 -> 22u00 Café Populaire met dans & vermaak (DJ Herwin Geenens)

Kaarten zijn te bekomen bij één van de Bestuursleden of via Email  marc.thomas@hotmail.com

 

Organisatie : De Koninklijke Sint-Jozefsgilde i.s.m. Culturele Raad Brakel, GHK Triverius, Uitleendienst Provincie Oost-Vlaanderen en de Kerkfabriek van Everbeek-Boven.