VVSG bevestigt goede aanpak om organisatie kinderopvang te verbeteren

'Oosterzele staat open voor coaching'

Na de gebeurtenissen in de kinderopvang in Oosterzele, grijpt lokaal bestuur Oosterzele alle verbetermogelijkheden aan. Het analyseert de verbeterpunten en voert een plan van aanpak uit met concrete acties. Oosterzele laat zich vanaf het begin in de uitvoering van dit plan intensief ondersteunen door de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten (VVSG).

Onmiddellijk na de betreurenswaardige gebeurtenissen in de kinderopvang besloot het vast bureau om een audit te laten uitvoeren. Tijdens een vergadering op 4 april gaf het vast bureau de opdracht om een audit te organiseren via een extern bureau. Daarop adviseerde de algemeen directeur dat het incident in de kinderopvang een kans biedt om de organisatiebeheersing voor alle gemeentelijke diensten te verbeteren en dat niet enkel te beperken tot het OCMW. OCMW Oosterzele heeft al lang een goede samenwerking met de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten (VVSG) in het kader van de kinderopvang. Op eigen initiatief maakte Oosterzele in samenwerking met de VVSG een analyse van de verbeterpunten van de kinderopvang. Daarop stelden ze een afgestemd plan van aanpak op met concrete acties en hun bijhorende timing en doelstellingen. Oosterzele laat zich dus al van in het begin in de uitvoering van dit plan intensief ondersteunen door de VVSG en wenst dit ook voor een langere periode te doen dan de vier weken die het Agentschap Opgroeien vooropstelt. Lokaal bestuur Oosterzele schakelt extra personeel in om de prioritaire acties goed en snel uit te voeren. Het heeft wekelijkse overlegmomenten (op structurele basis) met de VVSG om de voortgang van het plan van aanpak te monitoren. De VVSG geeft advies bij het proces en de effectieve uitvoering van onze geplande acties. De VVSG baseert zich uiteraard in de eerste plaats op de regelgeving aangevuld met hun eigen ervaring en goede praktijkvoorbeelden bij andere lokale besturen. “We stellen vast dat Oosterzele geëngageerd is om de tekorten weg te werken en openstaat voor de coaching. Ook naast de wekelijkse overlegmomenten betrekken ze VVSG nauw bij de voortgang van hun proces. Ze hebben intussen goed zicht op waar de kansen liggen om hun werking te verbeteren en zetten ook extra personeel in om de prioritaire acties zo goed en snel mogelijk uit te voeren”, zei de VVSG. Wekelijks koppelt de VVSG terug naar het Agentschap Opgroeien. (mvdv, foto ddl)