Zwalmse oppositie ( Open Vld) tegen sluiting van spoorovergangen

Open Vld Zwalm kantte zich op de gemeenteraad van 27 april jl.. tegen het voornemen van de meerderheid om twee spoorwegoverwegen te sluiten. Johan De Bleecker -Open Vld: “Met een princiepsakkoord nam de huidige meerderheid stelling in voor het sluiten van de overwegen aan de Bruggenhoek en de Veldstraat in Zwalm. Hoewel er een gunstig advies van de verkeerscommissie kwam, gaven verschillende individuele leden te kennen onvoldoende tijd te hebben gekregen om alle stukken grondig door te nemen en een correct gefundeerd advies te kunnen verlenen. Ook stelde de Open Vld Zwalm vast dat bepaalde belangengroepen op onvoldoende wijze werden gehoord binnen dit dossier. Zo kon de opgerichte landbouwadviesraad nog niet samenkomen over dit dossier. Daar de overwegen van groot belang zijn voor de Zwalmse landbouwers, verdienen ook zij gehoord te worden. De bevoegde schepen van mobiliteit verwees naar de organisatie van een infoavond omtrent dit akkoord, doch deze zal pas binnenkort plaatsvinden! Juist…, nadat dit punt werd behandeld op de gemeenteraad. Waarom inspraak organiseren wanneer de beslissing reeds genomen is? Is men bang dat teveel inwoners zich tegen de plannen zullen kanten? Verder blijft de initiële intentie van Infrabel het sluiten van alle overwegen. Onder meer over de overweg ter hoogte van de Neerkouter wordt met geen enkel woord gerept binnen dit akkoord. Niettegenstaande Open Vld Zwalm een voorstander van de fietssnelwegen blijft, worden deze ten onrechte aan de sluiting van de overwegen gekoppeld. Dat niet iedereen van de Zwalmse meerderheid achter het voorstel stond, bleek meer dan ooit toen daags voor de gemeenteraad een petitie tegen de sluiting via Facebook werd verspreid door een zetelend mandataris van de meerderheid. Ook de vroegere tussenkomsten van CD&V-Plus binnen dit dossier – met de nog steeds onbeantwoorde vragen naar de kostprijs voor het onderhoud van de oversteekplaatsen én of de overwegen niet als een erfdienstbaarheid van openbaar nut kunnen worden gekwalificeerd – geven blijk van hevige verdeeldheid binnen de meerderheid (“CD&V Zwalm verzet zich tegen de sluiting van vier spoorwegovergangen in Zwalm”, Nuus, 6 oktober 2020 en “Ondanks nakend ontwerpakkoord met Infrabel: CD&V kant zich tegen sluiting vier overwegen”, Het Laatste Nieuws, 7 oktober 2020). Het gebrek aan inspraak in acht genomen, evenals het gebrek aan respect naar de leden van de betrokken adviesraden, noopten de leden van de fractie van Open Vld Zwalm om dit punt af te keuren.”