Bedankingsfeestje Enny Bogaert voor haar jarenlange inzet als poetsvrouw OCMW Lierde.

Collega’s, personeel sociale dienst en leden van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst huldigden Enny Bogaert uit Hemelveerdegem voor haar jarenlange inzet.

Deze namiddag werd er in de raadzaal van het OCMW een korte plechtigheid gehouden om Enny te bedanken voor haar uitmuntende en lange staat van dienst als poetsvrouw.

Enny Bogaert trad in dienst bij het OCMW op 1 augustus 2009 en ging met pensioen op 1 mei 2023 wat betekend dat ze dus bijna veertien jaar lang dag in dag uit ten dienste van de hulpbehoevende Lierdse bevolking stond.

De voorzitter van het BCSD, schepen Antoine Van De Maele, bedankte Enny voor haar jarenlange inzet. Hij schetste ook de niet zo simpele taak van een OCMW-poetsvrouw. Dikwijls diende er meerdere klanten per dag gedaan te worden. Wat korte pauzes en veel verplaatsingen inhield.

Hij onderstreepte ook dat het werk van een poetsvrouw zeker niet te onderschatten is en dat het een zware, fysiek veeleisende job is. Om nog niet te spreken van de soms onredelijke eisen van sommige klanten. Maar hij benadrukte ook dat Enny het wel en wee van haar taak doorheen de jaren heen steeds schitterend had doorstaan.

Als teken van erkentelijkheid ontving Enny uit handen van het hoofd van de sociale dienst, Sonia Antheunis, een prachtige ruiker bloemen waarna voorzitter van het BCSD schepen Antoine Van De Maele en BCSD raadslid Martien De Wolf haar namens het OCMW, het gemeentebestuur en haar collega’s ieder een omslag met telkens een mooi bedrag aan winkeLIERDEbonnen overhandigden.

Een glaasje Cava, een stukje taart, een kopje koffie en een gezellige babbel met veel anekdotes sloten dit bedankingsfeestje en een schitterende loopbaan af.

Klik op de foto’s om te vergroten.