Vooruit Zottegem bracht het uitblijven van de Miele-tekst in de stationstunnel onder de aandacht tijdens de gemeenteraad.

‘Zottegem Blues’ eerstdaags terug in de stationstunnel

Begin november van vorig jaar werd de tekst van het refrein en van een deel van de eerste strofe van het lied ‘Zottegem Blues’ van Zottegemnaar Miele (De Meyer) die in 2016 op de wanden van de stationstunnel was aangebracht, tijdens onderhoudswerken overschilderd. Door heel wat Zottegemnaren werd hierop met verontwaardiging gereageerd, niet in het minst door Vooruit dat het voortouw had genomen om dit eerbetoon aan de overleden volkszanger te realiseren, met de medewerking van de Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst.

Vooruit bracht dit ook te berde in de novemberzitting van de gemeenteraad en burgemeester Evelien De Both verklaarde toen dat de tekst in het (lees: dit) voorjaar opnieuw zou aangebracht worden. Via een bijkomende punt dat de Vooruit-fractie nu aan de agenda van de gemeenteraad van maandag 15 mei ll. had laten toevoegen, werd zij aan die woorden herinnerd. In haar antwoord hierop merkte De Both eerst schamper op dat het “nog steeds voorjaar” is en ter zake deelde zij mee dat – toeval(?) treft – voorzien is dat de tekst “ongeveer binnen zeven dagen” weer op de wanden van de stationstunnel zal verschijnen. Het werk hiervoor zal een drietal dagen duren, voegde zij er nog aan toe.