Vijf vacatures bij OCMW en stad Zottegem

Het Zottegemse stadsbestuur moet op zoek naar een nieuwe duurzaamheidsambtenaar (voltijds). Aan de huidige medewerker die deze functie waarneemt (sinds oktober 2021) wordt op diens verzoek met ingang van 1 juni e.k. ontslag verleend en omdat de enige andere kandidaat die ook slaagde bij de vorige selectieprocedure, liet weten geen belangstelling voor de job meer te hebben, moet nu een nieuwe aanwervingsprocedure opgestart worden. Daarnaast wordt ook uitgekeken naar een theatertechnicus (halftijds) ten behoeve van de werking van CC Zoetegem. Verder wil de stad, voor het Woonzorgcentrum Egmont van het OCMW, overgaan tot de aanwerving van twee verpleegkundigen (voltijds/deeltijds) en een zorgkundige (deeltijds 80 %).

Voor al deze contractuele jobs voor onbepaalde duur kunnen geïnteresseerden (m, v, x) solliciteren tot uiterlijk maandag 29 mei. Alle informatie over functie en profiel, aanbod en aanwervingsvoorwaarden, selectieprocedure enz. is via www.zottegem.be/vacatures terug te vinden. De selectie gebeurt door het externe bureau Probis uit Sint-Agatha-Berchem (tel. 02 467 35 40, ook voor bijkomende inlichtingen).