Melle: Poëzie in de huiskamer of tuin

KultuurThuis Henri

De gastheer zorgt voor de omkadering : een poëziefeestje in de huiskamer of in de tuin. Hij nodigt zijn vrienden uit, zijn familie, hij zorgt voor de hapjes en dranken. Wij dragen zorg voor een all-in programma. Wij zorgen voor een dichter/voorlezer die op een deskundige wijze poëzie zal brengen. De inhoud kan afgestemd worden in samenspraak met de gastheer.

Wanneer : vanaf mei  2023
Waar : In de huiskamer of de tuin van de gastheer/gastvrouw
Kostprijs :   Enkel poëzie : 70 € /      Poëzie en live muziek : 140 € / eventueel huur piano + 20 €

info:  http://warmwater.be/melop-huiskamer

Programma 1: Thema: Verlangen
De gedichten van Andreas Raven zijn als stukjes mozaïek waarvan elk stukje op een zinderende manier over het verlangen naar de ander gaat.  In dat verlangen sluimert volgens hem immers de meest subtiele bestaanswijze van lichaam en geest.

Programma 2: De koude wind die over het zand waait.
Woordkunstenares Trui Vandewalle brengt poëzie van Claude van de Berge. Er worden fragmenten uit ‘De koude wind die over het zand waait‘ gebracht. Het boek gaat over twee mensen die naar elkaar toegaan om van elkaar afscheid te nemen. Het oeuvre is een mystieke zang van woorden die thematisch herhaald worden

Programma 3: Ook als wij niet bestaan spreken wij.
Mystieke, sacrale poëzie (Claude van de Berge) gevolgd door een monoloog (Yannis Ritsos). Woordkunstenares Trui Vandewalle brengt poëzie van Claude van de Berge. Er worden drie werken uit: ‘Gebed tot de leegte’ gebracht. De ‘geritualiseerde taal’ in de gedichten hebben – met hun metaforen, neologismen, tautologieën  en paradoxen – een kosmische bron en blijven ondoorgrondelijk. ‘De sonate van het maanlicht’ gaat over een ouder wordende vrouw die, gefascineerd door het maanlicht en gekweld door eenzaamheid, in een denkbeeldige dialoog met een jonge man afscheid neemt van haar jeugd.