Hulp bij het invullen van de belastingaangifte

Zitdag in Oosterzele op dinsdag 13 juni

In samenwerking met de gemeente Oosterzele bieden medewerkers van FOD Financiën weer hulp aan inwoners bij de aangifte van hun belastingen. Dat gebeurt op dinsdag 13 juni. De plaatsen zijn beperkt en vooraf een afspraak maken is verplicht.

Je belastingbrief met kennis van zaken invullen, is niet voor iedereen weggelegd. Wie daar hulp bij wil, kan een afspraak maken voor de zitdag in Oosterzele. Dat kan door op werkdagen tussen de openingsuren van het gemeentehuis te bellen naar een specifiek telefoonnummer van de gemeente: 09 363 76 74. Hou je identiteitskaart bij de hand of dat van de persoon voor wie je een afspraak maakt. Je kan ook mailen naar zitdag@oosterzele.be en in je mail je rijksregisternummer en een uur van voorkeur vermelden. De zitdag zelf vindt plaats op dinsdag 13 juni tussen 9 en 12 en 13 en 15 uur in lokalen van het gemeentehuis. Je kan alleen naar die zitdag komen als je vooraf een afspraak hebt gemaakt. De plaatsen zijn beperkt. Voor elke aangifte is ook een aparte afspraak nodig. Elke afspraak duurt ongeveer 12 minuten. Wie een afspraak heeft, moet zeker een aantal zaken meenemen, zoals identiteitskaart en pincode, en fiscale attesten zoals van inkomsten, onderhoudsgeld, leningen, levensverzekeringen, giften, dienstencheques, kinderopvang … Ook het aanslagbiljet van vorig jaar meenemen, kan nuttig zijn. Wie komt voor de aangifte van iemand anders (bijv. een familielid of zijn partner) heeft een kopie nodig van de identiteitskaart van die persoon en een ingevuld volmachtformulier dat je vindt op de website van Oosterzele. Wellicht zal de vraag naar hulp ook nu groter zijn dan het aanbod dat FOD Financiën in Oosterzele kan bieden. Maar er zijn nog andere hulplijnen van de belastingdienst: bel naar
02 575 56 66 om een afspraak te maken. Je krijgt dan telefonisch hulp of kan eventueel naar een kantoor van de belastingdienst komen. Wie hulp nodig heeft, wacht in elk geval het best niet lang om een afspraak te maken. Meer info: https://bit.ly/3W78jvA of https://financien.belgium.be. (mvdv, foto ddl)