Melle: Het Sint-Martinuskoor vierde feest

Het Sint-Martinuskoor vierde hun gouden jubileum op Pinkseren

Op Pinksteren 1973 zongen ze voor het eerst als gemengd koor, 50

Op Pinksterdag is het exact 50 jaar geleden dat het gemengd koor voor het eerst de plechtige Eucharistieviering mocht opluisteren. Op 28 mei viert het koor haar gouden jubileum. De koorleden starten hun feestdag met de mis in de Sint-Martinuskerk om 9.30 uur en worden vervolgens ontvangen met een receptie op het gemeentehuis.

Het gemengd parochiaal zangkoor Sint-Martinus is ontstaan uit een samenwerking van het bestaand mannenkoor en het ontspanningsgroepje van K.V.L.V. (de vrouwenbond). Ze staan stil bij hun rijk en boeiend verleden, maar zingen vooral blij en hoopvol de toekomst tegemoet.

Momenteel telt het koor een twintigtal leden, waarvan twee er al van in het prille begin bij waren. Iréne Uyttendaele ontfermde zich over het secretariaatswerk en is er net zoals Claudine al vijftig jaar bij. Claudine Poppe-Voet is de grote bezielster van het koor en was vroeger dirigente. jaar later viert.

“We zijn een hechte groep vrienden. We repeteren samen, verzorgen vieringen en vergeten niet om ook eens gezellig te babbelen”, vertelt Claudine Poppe-Voet.

De groep enthousiaste zangers draagt vriendschap en respect voor elkaar hoog in het vaandel. Het koor wil vooral de samenzang bij zondagsvieringen ondersteunen, maar brengt ook passende liederen uit haar eigen rijke repertoire. De huidige dirigent is Xavier Dhaeyer die wordt bijgestaan door organist Isabelle Christiaens.