Slibverwerking in Grotenberge: ook in beroep geen vergunning

Het Waalse bedrijf Regomef dat zijn oog liet vallen op het industrieterrein in Grotenberge om er, aan de Keistraat vlakbij de grens met Herzele, een vestiging voor het verwerken van slib, veegvuil en gronden in te richten, heeft nu ook in beroep bij het Vlaams Gewest bot gevangen. Deze weigering komt er nadat eerder de provincie Oost-Vlaanderen al besliste om niet in te gaan op de vergunningsaanvraag van het slibverwerkingsbedrijf.

Het is inmiddels al meer dan twee jaar dat Regomef op zoek is naar de nodige omgevingsvergunning om zich op het industrieterrein in Grotenberge te kunnen vestigen. De mogelijke komst van het slibverwerkingsbedrijf kreeg weliswaar meteen tegenkanting van buurtbewoners die vooral voor sterke geur- en stofhinder vreesden. Ook het stadsbestuur van Zottegem maakte zich zorgen over de impact van deze exploitatie op de omgeving en adviseerde dan ook steeds negatief (de gemeente Herzele sprak zich eveneens negatief uit over de vergunningsaanvraag). De provincie deelde deze mening in eerste aanleg en weigerde de aanvraag. Vervolgens ging Regomef tegen die weigering in beroep bij het Vlaams Gewest dat dus echter de aanvraag ook weigert. Gesteld wordt dat er onvoldoende garanties zijn dat de hinder tot een aanvaardbaar niveau kan worden beperkt en dat de impact van het slibverwerkingsbedrijf de draagkracht van de omgeving overstijgt.