Open Brief Liliane De Lange: “Sta niét méér op de lijst van Open VLD Zottegem (Positief Zottegem) voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2024 ! TE ZWAAR ONTGOOCHELD !!! 

Op 22/02/23 werd ik uitgenodigd bij de voorzitter samen met nog twee vooraanstaande bestuursleden, betreffende mijn plaats die mij zou toegewezen worden op de lijst voor 2024.

Ondanks het feit dat ik in 2018 het meeste aantal stemmen (648 ) behaalde van alle vrouwen op de Open VLD lijst word ik nog maar eens opzijgezet voor de verkiezingen van 2024, net als in 2012 en 2018 !!! Zonder mij erbij te betrekken, zoals gewoonlijk…. maar wel als ondervoorzitter, zijn de plaatsen 1 tot en met 5 en de plaatsen 27 tot en met 29 reeds ingevuld voor de lijst van 2024. Dit en petit comité. Dus zonder het samenstellen van een OKL. ( ontwerp kandidatenlijst ) Hoe geloofwaardig kan de toekomstige OKL nog overkomen ?

Alles even op een rijtje.

23 jaar actief binnen de partij 

Gedurende 23 jaar heb ik vooral verdeeldheid en clanvorming moeten vaststellen en is men er nooit in geslaagd om één echte ploeg te vormen. Nochtans probeerde ik altijd de neuzen in dezelfde richting te krijgen…helaas, ook meerdere pogingen van hogerhand hebben nooit aarde aan de dijk gebracht. Het gebrek aan goed leiderschap, jaloezie én eigen belang heeft de partij gebracht waar ze nu staat. Een bestuurslid dat eetfestijnen organiseerde onder de naam Open VLD Zottegem en de opbrengsten voor zichzelf hield …financiële onregelmatigheden die zwart op wit werden vastgesteld kregen zelfs steun van enkele vooraanstaande bestuursleden. Daar kon ik nu eenmaal niet mee leven, maar als ik mijn ongenoegen daarover durfde te uiten kreeg ik gegarandeerd de volle lading…je bent een ruziemaker, een rotte appel, een saboteur ! Ondanks mijn 23 jaren van inzet en gedrevenheid voor de partij, o.a. verkocht ik 300 kaarten voor ons jaarlijks eetfestijn, zijn de pesterijen én vernederingen blijven aanhouden binnen het bestuur. Gemene verwijten van bestuursleden , zelfs openbaar zoals rotte appel, ge zijt nen stront, vuile mossel, enz.…… werden gewoon weggelachen door sommige bestuursleden, ik moet dit allemaal over mij laten gaan. Getuigd van weinig of géén respect !!!

Prioriteiten en meningen kunnen verschillen maar dienen altijd intern en op een volwassen manier opgelost te worden ! Door de slechte werking , onprofessioneel en het kleuterachtig gedoe verlieten ondertussen verschillende hardwerkende bestuursleden OPEN VLD Zottegem. Recent nog een gedreven maar vooral bekwaam jong politiek talent…opgestapt ! Mijn doel is altijd geweest om mee te helpen de partij terug op te bouwen zoals in de jaren dat VLD Zottegem nog een waardige en voorbeeldige partij was in onze regio.

Ledenbeheer                                                                                                                                  Gedurende 12 jaar bracht ik met hart en ziel de partij kaarten persoonlijk aan huis bij onze leden van Zottegem en deelgemeenten, de contacten met de burger liggen mij nauw aan het hart. Alles deed ik correct en volgens de regels. Door de voortdurende pesterijen, tegenkantingen en onjuiste beslissingen die ik moest nemen van het bestuur ben ik er uiteindelijk mee gestopt ( ik hou mij graag aan de regels ) waardoor het ledenaantal jammer genoeg sterk naar beneden is gegaan. NUheeft men er blijkbaar een gewoonte van gemaakt om betaalde partijkaarten niet of te laat aan de leden te bezorgen, klachten hierover komen nog vaak bij mij terecht. Sommige leden die voor 2023 hun lidgeld reeds maanden geleden betaalden zijn nog altijd wachtende. Ook worden er meer leden, geweigerde en/of onbetaalde, doorgegeven aan Open VLD nationaal dan dat het er in werkelijkheid zijn, gefoefel en gesjoemel met de partijkaarten !

Bij de bestuursverkiezingen behaalde ik telkens het méést aantal stemmen van de vrouwen .Bij de laatste officiële bestuursverkiezing die zijn doorgegaan in 2016 behaalde ik zelfs het 2de meeste aantal stemmen van alle bestuursleden en ook door de leden verkozen tot ondervoorzitter. Toch probeerden ze mij, meermaals, hiervan afstand te laten doen. Sindsdien zijn er géén officiële bestuursverkiezingen meer geweest ! Echter, als ondervoorzitter ben ik nergens van op de hoogte, totaal geen communicatie ! Bij vergaderingen waar de voorzitter niet aanwezig kon zijn wegens ziekte maakte men mij het onmogelijk deze te leiden.

Gemeenteraadsverkiezingen 

In 2012 behaalde ik de meeste stemmen van de Open VLD vrouwen ( 490 ) op plaats 10, wetende dat vrouwen zelden hoog scoren op de Open VLD lijsten in Zottegem, was ik hier best tevreden mee.

Van 2012 tot 2018 zetelde ik in de OCMW RAAD.

De motivatie om in 2018 beter te doen was groot !

In 2018 beloofde de toenmalige lijsttrekker mij de 2de plaats op de lijst. Hij bevestigde dit zelfs aan de leden en zei dat het enkel en alleen aan mij toekwam…enkele maanden later moest ik vernemen dat ik op plaats 4 zou staan, was enorm ontgoocheld alsook mijn kiezers. Valse beloften !  Ook toen gewoon opzijgezet ! Meer zelfs…eigen partijleden die de mensen aanmoedigden om niét op mij te stemmen waren geen uitzondering. Toch behaalde ik op de 4de plaats térug de meeste stemmen van de Open VLD vrouwen ( 648 ) en net niét rechtstreeks verkozen.

Sinds 2019 tot en met 2024 Lid Bijzonder Comité Sociale Dienst

Verkiezingen 2024

Ik vraag nog maar eens de 2de plaats op de kiezerslijst voor 2024 maar…opnieuw opzijgezet. Het is overduidelijk dat ik als gewoon mens te min ben en niét pas in het eliteclubje waar eigen belang primeert !  Aan politiek doen is voor mij iederéén van dienst proberen te zijn.

De gewone man / vrouw in de straat is voor mij éven belangrijk !!!

Wie mij kent, weet hoe ik ben !

En ja………het zit diep !!!

Toch wil Ik niet blijven incasseren en ondergaan daar waar enkel het eigen belang primeert. Ik wil vooral mezelf kunnen en mogen blijven, sociaal – liberaal en niet langer de handpop van…

Fier dat ik er altijd ben en zal zijn ook voor de “gewone burger”

En ja…… héél fier zelfs voor wat ik 23 jaar lang de partij heb bijgebracht ! ook zéér dankbaar aan de 648 kiezers voor hun vertrouwen , die in mij geloven en voor mij gekozen hebben in 2018. 

BEDANKT Open VLD (POSIT?EF) ZOTTEGEM OM MIJ ( PROBEREN ) TE KRAKEN !!!    

Ik blijf geëngageerd in de politiek en wil mij ook na 2024 nog verder inzetten voor onze burgers in Zottegem.

Later meer nieuws !

Liliane De Lange

Ondervoorzitter

Lid Bijzonder Comité Sociale Dienst