Ninovieters kunnen hun mening geven over de stadswebsite

Van 15 juni tot 15 juli kan iedereen zijn mening geven over www.ninove.be en andere communicatiekanalen van de stad. De enquête loopt op mijn.ninove.be, via het burgerpanel of is aan te vragen via participatie@ninove.be.

Via deze bevraging wil de stad meer zicht krijgen op het gebruiksgemak van de kanalen en de tevredenheid over het aanbod van de informatie. Op basis van de resultaten wil de stad haar communicatie verbeteren. Met 900.000 bezoeken per jaar is de stadswebsite het meest geraadpleegde digitale informatiekanaal. Daarom is er in dit onderzoek speciale aandacht voor dit kanaal.

Vorig jaar liep een gelijkaardig onderzoek met een focus op het infoblad. De resultaten werden meegenomen bij de uitwerking van het nieuwe stadsmagazine. De resultaten van deze bevraging zullen meegenomen worden bij een toekomstige nieuwe stadswebsite.