Jaarrekening stad Zottegem: in evenwicht en dalende schuld

Op de gemeenteraad van komende maandag 19 juni staat onder meer de jaarrekening van het voorbije jaar 2022 op de agenda. Ondanks stijgende exploitatiekosten en duurder wordende investeringsprojecten voldoet deze jaarrekening aan het dubbel evenwichtscriterium: zowel het beschikbaar budgettair resultaat (8.908.816 euro) als de autofinancieringsmarge (4.973.850 euro) is positief. Het totaal van de uitgaven in 2022 bedraagt 57.332.620 euro, een stijging van ca. 13 % ten opzichte van 2021. De ontvangsten bedroegen in totaal 65.092.638 euro, een stijging van ongeveer dezelfde grootteorde.

In tegenstelling met in 2021 moest vorig jaar veel minder rekening gehouden worden met de impact van de coronacrisis op de stadsfinanciën maar anderzijds stak in 2022 geopolitieke onrust de kop op ingevolge de Russische inval in Oekraïne. Door de daarmee gepaard gaande economische crisis verhoogden de werkingskosten, vooral ingevolge de stijgende prijzen voor energie en grondstoffen en voor de aankoop van materialen. Ook de onderhoudskosten en investeringsprojecten zijn daardoor duurder geworden. Verwacht wordt dat de financiële impact van dit conflict zich in de toekomst nog zal verderzetten, zeker in de welzijnssector. Het aantal mensen die recht hebben op een leefloon, bijkomende steun of voedselpakketten is de afgelopen jaren aanzienlijk toegenomen. Dankzij een besparingsoefening en een aantal meerontvangsten (zoals de verkoop van één lot van de bedrijfsterreinen in de Keistraat die meer opbracht dan voorzien was) konden de stijgende kosten opgevangen worden.

De belangrijkste investeringsprojecten in het voorbije boekjaar 2022 waren de wegenwerken (o.a. de rioleringswerken in de Wijnhuizestraat), de uitbouw van het Milieu-educatief Centrum Beisloven alsook de renovatie van het Kasteel van Egmont en van het stadhuis. Hiervoor moest de stad weliswaar geen bijkomende financiering aangaan. Hierdoor is de geconsolideerde schuld afgebouwd tot 67.727.126 euro, een daling van 17,30 % t.o.v. het begin van deze legislatuur. Bedoeling is dit te blijven doen zodat er tegelijk voldoende budgettaire ruimte komt voor het financieren van grote toekomstige projecten, zoals het sportstadion en de bouw van het nieuwe cultuurhuis.