N46 en zijstraten: vanaf maandag beperkte hinder door vooronderzoek met proefputten

In opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer werd in mei 2021 gestart met de vernieuwing van de gewestweg N46 op grondgebied Zottegem (deelgemeenten Elene en Velzeke). Die werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd en zo staat in de volgende (derde) fase de vernieuwing van het gedeelte vanaf Provinciebaan 152 (ter hoogte van dierenarts) tot aan de Windmolenstraat in Velzeke op het programma. Deze werken zullen ditmaal echter worden gecombineerd met de ontwikkeling van een nieuwe sociale woonwijk in de Zwartestraat waarvoor de Sociale Huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen en de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen de handen in elkaar slaan, terwijl stad Zottegem dit zal aangrijpen om de Zwartestraat te vernieuwen.

Volgens de oorspronkelijke planning zou de uitvoering van deze werken plaatsvinden in 2024 – 2025. Met het oog op het opstellen van een definitieve projectplanning moet weliswaar eerst archeologisch vooronderzoek naar mogelijke historische resten in de projectzone gebeuren. Dit vooronderzoek zal dan moeten duidelijk maken in welke mate ook tijdens de werken nog verder archeologisch onderzoek nodig is. De voorziene uitvoeringstermijn van dit vooronderzoek loopt van komende maandag 26 juni tot en met vrijdag 14 juli. Archeologen zullen daarbij ondergronds speuren naar historische resten in voornoemd gedeelte van de Provinciebaan (vanaf de Windmolenstraat tot Provinciebaan 152) alsook in de volgende zijstraten: Lindebeekstraat, Windmolenstraat, Molenlos, Opstalstraat, Lieve-Heerstraat en Slachthuisstraat.

Daarvoor zal – zie afbeelding – in totaal op dertien locaties een proefput van 2 bij 3 meter in de rijweg gegraven worden. In de bermen wordt niet gezocht, omdat zich daar nutsleidingen bevinden waardoor de grond er verstoord is. Dit archeologisch vooronderzoek zal voor beperkte verkeershinder zorgen. Ter hoogte van de proefputten zal de rijweg beperkt zijn tot één rijstrook zodat het gemotoriseerd verkeer er slechts beurtelings langsheen zal kunnen rijden. Fietsers en voetgangers zullen geen hinder ondervinden.