Zondag 16 juli: Fledericus – Paardenommegang Vlierzele.

Voor de 141ste keer wordt het beeld van Vlierzeels patroonheilige Fledericus door de straten van het dorp gedragen. Het historische houten beeld zoals jaarlijkse gewoonte gevolgd door een schare zingende gelovigen en een paar honderd ruiters en koetsen.

Op zondag 16 juli om 15u00 wordt de volksheilige, die al sinds mensenheugenis wordt aanroepen tegen doofheid en oorpijn, vanuit de kerk meegedragen, voor een rondgang van vijf kilometer om dan opnieuw aan de kerk te arriveren. Na de ommegang worden de paarden gezegend en iedere deelnemer kreeg een speciaal bedevaartvaantje. Zoals ieder jaar is er een tombola voorzien waar men mooie prijzen kan winnen. Dit alles vindt plaats in het buurthuis ‘De Kring’ op Vlierzeledorp. De organisatie ligt in handen van De Landelijke Gilde.

De heilige Fledericus zou volgens de volksoverlevering rond 900 in Frankrijk geboren zijn en werd eerste pastoor van Vlierzele. De hogere geestelijkheid was in het verleden niet altijd opgezet met de verering van de heilige wiens oorsprong in twijfel werd getrokken maar de volksverering in het landelijke dorp overleefde tot op heden.