Vijf Zottegemse straten krijgen nieuw asfalt

Ieder jaar wordt door het stadsbestuur een budget voorzien om herstellingswerken aan gemeentewegen uit te voeren en met het oog hierop werd in de gemeenteraadszitting van 17 april ll. groen licht gegeven voor het vernieuwen van enkele asfaltwegen, met name de Bosmierweg in Velzeke, de Hendrik Consciencestraat in Leeuwergem, de Oudenhovestraat (waar nieuwe fietspaden werden aangelegd + aansluiting met Sint-Hubertusplein) in Sint-Maria-Oudenhove, de Potaardestraat in Erwetegem en de Kasteelstraat in het centrum. Het college van burgemeester en schepenen liet daarna zeven (niet-Zottegemse) mogelijke aannemers aanschrijven voor een prijsofferte en op basis daarvan is de uitvoering van de werken nu toegewezen aan de nv Van Robays uit Zulte tegen het inschrijvingsbedrag van 120.657 euro (de totale kostprijs was geraamd op 149.239 euro).