Gesprek met Jan De Maesschalck: “Bereid om mijn steentje bij te dragen voor Positief Zottegem”

Een gesprek met Jan De Maesschalck, zoon van de oud-burgemeester van Zottegem Edwin De Maesschalck en jarenlang net als zijn vader actief in de Zottegemse politiek. Omwille van professionele redenen diende hij dat engagement terug te schroeven maar achter de schermen blijft hij een rol spelen. In het gesprek komt ook GDC aan het woord. Geert De Clercq, de voorzitter van ‘Positief Zottegem‘, de naam van de lijst waarmee Open VLD Zottegem naar de gemeenteraadsverkiezingen in 2024 trekt.

Jan, jij hebt intussen ruim een jaar geleden afscheid genomen van de Zottegemse politiek. Heb je nog geen spijt van die beslissing?JDM: Ik ben natuurlijk grootgebracht in een politiek nest, dus de interesse en het engagement zal zeker altijd blijven bestaan. Ook ons programma op de gemeenteraad verdedigen en hierover in debat gaan is iets wat ik altijd met veel plezier heb gedaan. Maar een nieuwe professionele uitdaging in combinatie met het co-ouderschap over mijn zoontje Louis maakten het onmogelijk om nog op een degelijke manier aan politiek te doen. En liever dan half werk af te leveren gaf ik dan de fakkel door aan mijn opvolgster in de gemeenteraad, Ann Seghers.Kan je ons wat meer vertellen over die nieuwe professionele uitdaging?JDM: Ik ben sedert begin vorig jaar adjunct-directeur van de cel Crisispreventie en -beheer van de FOD Buitenlandse Zaken. Onze dienst is verantwoordelijk voor de veiligheid van onze landgenoten in het buitenland bij een crisis, zoals bijvoorbeeld een natuurramp, een terroristische aanslag of een burgeroorlog. Wij plannen voor risicogebieden op voorhand wat we kunnen doen om Belgen in die regio’s bij te staan, zodat we heel kort op de bal kunnen spelen als er zich effectief iets voordoet. Ik reisde in functie van die job al naar onder andere Turkije, Mali, DRC, Libanon en Afghanistan. Die vele verplaatsingen, vaak on very short notice, en heel onregelmatige uren, want een crisis begint niet om 9 uur en stopt niet om 16 uur, maken de combinatie met een politiek engagement heel moeilijk.Heb je nog goede contacten met de mensen van Positief?!JDM: Vast en zeker. We zien of horen mekaar uiteraard veel minder dan vroeger, maar als we mekaar tegenkomen is dat nog steeds zeer hartelijk. Ik ben steeds betrokken gebleven bij de partijwerking van de Zottegemse liberalen. Deze ploeg heeft onder de huidige voorzitter (Geert De Clercq, nvdr) een zeer positieve evolutie doorgemaakt en zal een ter degen uitdager zijn voor de huidige meerderheidspartijen bij de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar.Ben je van plan om deel te nemen aan de verkiezingen volgend jaar?JDM: Mijn beroeps- en privésituatie is nog altijd dezelfde als vorig jaar, dus opnieuw een politiek mandaat nastreven zou niet verstandig zijn. Aan de andere kant wil ik het verhaal van Positief! in Zottegem ondersteunen, dus ik heb Geert wel bevestigd dat als hij inschat dat ik door een plaats ergens midden op de lijst in te nemen mijn bescheiden steentje kan bijdragen, ik daartoe bereid ben.GDC: Ik ben blij dat we beroep konden blijven doen op Jan zijn politieke ervaring en ik ben ervan overtuigd dat Jan in de toekomst nog een belangrijke rol kan en zal spelen in ons nieuw project. Misschien niet als mandataris, maar eerder in een adviserende rol. Ik ben zeker dat Jan met veel geloof en enthousiasme zal blijven meewerken aan ons nieuw project.Kun je al iets meer vertellen over dit nieuw project ‘Positief Zottegem’?GDC: Zottegem heeft dringend nood aan een nieuwe en positieve injectie. We weten wat de gevoeligheden zijn in Zottegem en die willen we positief en concreet oplossen / beantwoorden. Wij zijn het alternatief voor iedere Zottegemnaar want iedereen telt mee! Wij doen aan politiek voor Zottegem en zijn deelgemeenten. In de nabije toekomst zullen we  onze mensen voorstellen en via onze speerpunten maken we duidelijk waar we voor staan.