10.000 euro voor drie projecten voor klimaatgezonder Zottegem

Onder de noemer Burgerbudget Klimaat werd door het Zottegemse stadsbestuur opnieuw – vorig jaar gebeurde dit een eerste keer – 10.000 euro voorzien om klimaatvriendelijke acties in eigen stad te stimuleren. Burgers of verenigingen en scholen konden hiervoor een project indienen rond de thema’s vergroening & bebossing, renovatie & hernieuwbare energie, water & droogte of duurzame mobiliteit. Van de acht ingediende projecten werden er vier geselecteerd voor de publieke stemronde die nu drie winnaars opleverde.

Het ‘Vergroeningsproject dorpskern Velzeke/Penitentenlaan’ wint 5.000 euro. Onder het motto ‘in de schaduw van de bomen met iedereen samenkomen’, willen de bedenkers van dit inclusief vergroeningsproject hun budget besteden aan zitbanken en picknicktafels, rolstoeltoegankelijke paden, een avontuurlijk speelterrein en beplanting (zoals fruitboompjes en bessenstruiken, voorjaarsbloeiers en kruidenbakken). De vrijwilligersgroep Gezonde Buurt Panacea krijgt 2.500 euro voor het duurzaam mobiliteitsproject ‘Iedereen blijvend op de fiets’, met bijzondere aandacht voor volwassenen die niet kunnen fietsen. De resterende 2.500 euro wordt (voorwaardelijk) voorzien voor het ‘Opfleuren van de Heldenlaan’ met bloemen en planten. Dit project wordt weliswaar slechts gesubsidieerd als alle betrokken instanties, zoals Onroerend Erfgoed en de middenstandsraad, ook hun fiat geven. Het college van burgemeester en schepenen heeft in dit verband weliswaar beslist geen inrichtingswerken aan de Heldenlaan meer uit te voeren wegens de toekomstige totale renovatie ervan (die echter al langer naar de volgende legislatuur opgeschoven werd). Het vierde project dat weerhouden werd maar dus naast het podium viel, was ‘Ruimte voor zomereik Langendries’ dat een toekomstgerichte standplaatsverbetering van deze markante boom ter hoogte van De Zavelput in Sint-Goriks-Oudenhove beoogde. Bij de eerste editie van Burgerbudget Klimaat vorig jaar vielen de inrichting van een klimaatvriendelijke speelplaats in basisschool De Groene Poort in Sint-Maria-Oudenhove en de inrichting van het Molenwaterparkje in Elene in de prijzen.